Har antalet idioter reducerats?

Ofta indelas trafikanter på våra vägar subjektivt i ?idioter? och vi andra, som inte kan inordnas under den negativa benämningen. När någonting inträffat i trafiken eller ett tillbud nästan hänt är många av oss inte sena att döma och att göra en uppdelning i ?vi och dom?. ?Hur f-n kör den idioten egentligen?? har väl en och annan av oss tämligen okritiskt hört uttalas antingen av oss själva eller av någon förare som vi åkt tillsammans med. Mer sällan förekommer vad jag vet självfördömande uttalanden som: ?hur illa kör jag egentligen: nu höll jag ju på att orsaka en olycka igen! Jag måste nog börja ta några körlektioner för att bygga på min bristande kompetens.?

Den subjektiva bedömningen är väl i många fall inte hållbar i objektivt hänseende. Men likväl torde antalet ?idioter? vara många på vägarna om vi med kategoribestämningen avser förare som visar hänsynslöshet till normsystemen och andra människors liv och säkerhet. För dig som är yrkesförare betyder detta faktum att din arbetsmiljö är en osäker plats att vistas på. Där är du dagligen och du och i förekommande fall din arbetsgivare har svårt att påverka den annat än vad gäller dig själv, ditt fordon och de omständigheter som du själv och arbetsgivaren råder över i förhållande till lagstiftningen. Men det är kanske likväl inte så lite när allt kommer omkring! Din egen kompetens, skicket på det fordon du har ansvaret för och dess utrustning, vägval, hastighet och andra stressfaktorer är viktiga och påverkbara faktorer och något som arbetsgivaren är skyldig att beakta i sin obligatoriska riskanalys vad gäller transporterna. Och även om det är arbetsgivaren som har huvudansvaret för arbetsmiljön är du som är anställd skyldig att dra dina strån till stacken för att medverka i arbetsmiljöarbetet och därigenom göra arbetsmiljön säkrare. Men de andra ? de farliga ?idioterna? ? är det svårare att påverka. Här är polisens uppgift desto viktigare. Fast jag tror att även det egna gentlemannamässigt positiva uppträdandet och förhållningssättet i trafiken kan bidra ? åtminstone i någon mån ? till att nedbringa idiotantalet något. Åtminstone kan det hindra att man själv hamnar i nämnda trista grupp.
I oktober i år omkom 26 personer i trafiken. Det är glädjande nog den lägsta oktobersiffran på femtio år enligt preliminär statistik från Vägverket. Det skulle kunna betyda att antalet idioter i trafikmiljön reducerats. Eller kan en förklaring vara att böterna för fortkörning och andra trafikbrott höjdes kraftigt den 1 oktober i år och att detta kan ha bidragit till att färre dött i trafiken. Högre bötesbelopp medför förhoppningsvis att färre kör tufft och aggressivt. Det gynnar alla och skapar också betydligt bättre förutsättningar för en god arbetsmiljö i trafiken. Låt oss hoppas att trenden håller i sig. Målsättningen är nollvisionen 2007. Början till ett positivt trafikmiljöumgänge är att vara vän med alla i omgivningen. En vän är man hänsynsfull mot. Vill du vara det?

Sven-Erik Alhem

Om artikeln

Publicerad: 2007-02-23 00:00
Kategori: Krönika
Taggar: