EU-VALET 2024 - DEBATT
Caroline Nordengrip och Patrik Jönsson. Caroline Nordengrip och Patrik Jönsson.

Nordengrip och Jönsson: ”Är det bara SD som tar transportfrågan på allvar?”

Den 9 juni är det val till EU-parlamentet. Trots att det bara är några dagar kvar till valet så är transportfrågan snudd på osynlig, vilket förvånar oss Sverigedemokrater. Detta trots att många svenska åkerier har svårt att hävda sig från konkurrensen från andra länder och en oseriös utländsk åkerinäring. Ett exempel är YKB:n.

Regelverket för YKB är gemensamt i Europa och regleras i direktiv från EU. Det finns dock en svart marknad för falska YKB-bevis, förarkort och körkort. Det betyder att personer, med hjälp av falska handlingar, kan framföra tunga fordon utan relevant utbildning eller rätt kompetens. Risken att bli ertappad är tyvärr liten. Detsamma gäller fordonsuppgifter så som registreringsbevis och registreringsskyltar.

Ett steg för att komma tillrätta med detta är att upprätta en gemensam databas inom EU, där polis och kontrolltjänstemän snabbt och enkelt kan kontrollera fordon och förare direkt på plats, något bara SD verkar tycka är viktigt.

Mobilitetspaketet som antogs i EU skärper lagstiftningen för att komma åt det grova fusket inom transportnäringen. Detta ställer i sin tur stora krav på att respektive medlemsstat stärker sin kontrollverksamhet. Sker inte en ordentlig upprustning och anpassning av den svenska kontrollverksamheten på väg, blir EU:s skärpta lagstiftning fullständigt verkningslös inom den svenska vägtransporten.

Sålunda ser vi att den viktigaste transportfrågan för Sverige i ett EU-perspektiv är – kontroller på väg.

Idag ansvarar Polismyndigheten för kontroller av fordon och förare. Det finns två personalkategorier ute på kontrollplatserna. Det är polisman med särskilt förordnande för flygande inspektion samt bilinspektörer. I vissa fall kan besiktningstekniker hyras in av Polismyndigheten och dessa kommer främst från besiktningsbranschen. Besiktningstekniker har dock inte något förordnande att på egen hand utfärda något föreläggande. Besiktningstekniker kan inte heller utföra kontroller av kör- och vilotider.

För att effektivisera kontroller på väg bör verksamheten skiljas från ordinarie polisverksamhet och läggas under en särskild enhet inom polisen, som ansvarar för kontroller av den yrkesmässiga trafiken. Enheten ska ha egen styrning, frikopplad från regioner och lokalpolisområden. Dessutom ska verksamheten styras av en egen budget. Att jämföra med Ekobrottsmyndigheten eller Säkerhetspolisen.

Polisen är idag hårt ansträngd av det grova våldet och det är därför inte troligt att poliser tas i anspråk för kontroller av den yrkesmässiga trafiken. Dessutom krävs stora utbildningsinsatser för att en polis ska kunna övergå till kontroll av den yrkesmässiga trafiken.

Vårt förslag bygger på att bilinspektör som tjänstebeskrivning ändras och därmed ges ökad behörighet. Det innebär att dagens tjänst som bilinspektör i praktiken upphör och personal som uppfyller kompetenskraven utbildas till en högre tjänstenivå. Dessutom ska personalen kunna vara beväpnad, inneha rättigheter att förhindra fortsatt färd och ha rätten att bruka våld i sin tjänsteutövning.

Kort sagt, personalen i den särskilda enhet som utför kontroller på väg ska ha alla nödvändiga befogenheter i sin tjänsteutövning.

För att uppnå detta bör förslagsvis dessa inspektörer skickas på det nyskapade snabbspår för civilanställda som nu tillhandahålls av polisutbildningen.

Sverigedemokraterna har tydligast drivit frågan om schysta villkor för den seriösa åkerinäringen. Vill man som företagare inom den svenska åkerinäringen ha representanter som sätter Sverige och svensk infrastruktur först så ska man rösta på Sverigedemokraterna – En röst på Sverigedemokraterna är en röst för svensk åkerinäring!

Patrik Jönsson, riksdagsledamot
Kandidat till EU-parlamentet

Caroline Nordengrip, projektansvarig, Ukraina
Kandidat till EU-parlamentet

Om artikeln

Publicerad: 2024-05-29 15:30
Kategori: Debatt
Taggar: EU-valet 2024 Sverigedemokraterna