DEBATTARTIKEL
Foto: Trafikverket Foto: Trafikverket

Hur är det möjligt att 150 vägkameror kan försvinna spårlöst?

I september ställde jag följande fråga till dåvarande justitieminister Morgan Johansson (S);
Avser ministern att verka för ett ökat fokus på trafikpolisen och vägkontroller?
Anledningen till min fråga var att fartkameror för 14,5 miljoner kronor på kort tid hade stulits i Stockholms och Uppsala län. De första stölderna skedde i slutet av augusti då cirka 70 fartkameror försvann spårlöst. Under september blev det lugnare för att sedan ta fart igen i oktober.
Thomas Morell (SD).

Totalt handlar det nu om närmare 150 fartkameror som har stulits längs svenska vägar de senaste månaderna. Varje kamera kommer att kosta runt 250 000 kronor att ersätta, enligt Trafikverket. Det innebär att den totala kostnaden hamnar på närmare 40 miljoner kronor.

Att åkerinäringen under lång tid varit utsatt för turnerande stöldligor är väl känt. Även privatpersoner har drabbats av stöldligor som reser runt i landet och stjäl. Nu har också staten drabbats av stöldligornas framfart. Återigen kan vi se resultatet av den Socialdemokratiska regeringens passivitet i fråga om lag och ordning på våra vägar – så här kan vi inte ha det.

Vi anser att det ska vara ordning och reda på vägarna. Den tidigare regeringen beslutade att Polismyndigheten i årsredovisningen för 2022 ska redovisa vilka åtgärder som har vidtagits för fortsatt utveckling och förbättring av arbetet för ökad regelefterlevnad i trafiken samt för att förebygga och bekämpa annan brottslighet på väg.

Vi ser givetvis fram emot att ta del av den redovisningen. Tyvärr kan vi dock konstatera att när det gäller fartkamerorna bör vi inte invänta 2022 år redovisning utan nu krävs faktiska åtgärder.

Vi är beredda att förutsättningslöst hitta en lösning på det dessa stölder av fartkameror och kommer att i lämpliga forum omgående lyfta frågan med regeringen.

Thomas Morell, riksdagsledamot
Sverigedemokraterna

Om artikeln

Publicerad: 2022-10-25 15:17
Kategori: Debatt
Taggar: