DEBATTARTIKEL

Bränslepriserna skenar: ”En självklarhet att värna transportnäringen”

DEBATT
Utan bilen stannar Sverige! Så formulerades en kampanj i slutet av 1982. Idag kan vi lägga till ”Utan lastbilen stannar Sverige”, bokstavligt talat. Många inser inte betydelsen av våra lastbilstransporter och hur mycket som faktiskt transporteras på lastbilar. Det förs en debatt om att flytta upp gods från väg till järnväg och det kan man med fördel göra i de sammanhang det fungerar.

Med dagens drivmedelspriser riskerar många åkerier att gå i konkurs då de inte kan ta ut full kostnadstäckning för de höjda drivmedelspriserna. Visst, det finns de som har så kallade drivmedelsklausuler, men de släpar en, tre och ibland upp till tolv månader.

Hela landet, vi allihopa står nu inför en situation där samhällsviktiga transporter riskerar att slås ut. Handeln, livsmedelsindustrin, skogsindustrin, jordbruket, bygg- och anläggningsindustrin, alla är beroende av transporter. Men värst av allt, transporter av läkemedel, sjukvårdsutrustning och nödvändiga kemikalier för att garantera vattenkvalitén i våra vattenverk påverkas också.

Vårt samhälle är i behov av transporter för att fungera och regeringens passivitet är direkt systemhotande.

Vi Sverigedemokrater agerar för att få till en sänkning av det skyhöga bränslepriset för att företag ska kunna verka och att människor skall kunna leva och bo i hela landet. Därför har vi Sverigedemokrater agerat för att få ner bränslepriserna:

• Så sent som den 4:e mars i år ställde vi följande interpellation till ansvarigt statsråd; ”Avser ministern och regeringen att sänka energiskatterna i enlighet med det löfte som utställdes i samband med införandet av reduktionsplikten?”. Svaret var att regeringen nu genomför en sänkning, vilken kommer från den gemensamma M, KD och SD budgeten d v s inte för att ministern och regeringen hade den avsikten.

• Den 3:e mars i år var vår partiledare Jimmie Åkesson intervjuad i riksmedia och krävde då att priserna på drivmedel måste sänkas snarast möjligt. ”När priserna vid pump nu rusar i höjden på grund av kriget i Ukraina är det rimligt att regeringen sänker skatterna och minskar den prisdrivande reduktionsplikten. 4-5 kronor borde priset kunna tas ned.”

• Samma dag var även Oscar Sjöstedt, ekonomisk-politisk talesperson för SD, ute och deklarerade ”Läget är akut för hela näringar, som transportbranschen och svenskt jordbruk. Ska vi ha en egenförsörjning av livsmedel behöver det göras något nu!”

• Den 1:e februari i år ställde vi följande fråga till statsrådet; ”Avser regeringen att vidta åtgärder för att balansera det höga bränslepriset så att vi hamnar på samma nivå som jämförbara länder i Europa?”. Samma dag lade vi ett utskottsinitiativ i Miljö- och jordbruksutskottet rörande just en kraftig sänkning av reduktionsplikten från 30% till 5 %. Detta initiativ röstades ned.

Regeringen är mer än lovligt passiv och det riskerar att slå ut stora delar av den viktiga transportnäringen. Konsekvenserna för hela samhället och dess invånare kommer att bli dramatiska.

Utan Lastbilen stannar Sverige. För oss Sverigedemokrater är det en självklarhet att värna transportnäringen, näringslivets och småföretagens situation samt bygga möjligheter för dem istället för nedmontering. Därför agerar vi med kraft för att få regeringen att förstå allvaret i situationen.

Vi avser också att avsätta regeringen i nästa val så att vi får ett Sverige som fungerar, både för företag och privatpersoner.

Thomas Morell
Trafikpolitisk talesperson, Sverigedemokraterna

Om artikeln

Publicerad: 2022-03-08 12:18
Kategori: Debatt
Taggar: