DEBATTARTIKEL
Sten Bergheden (M), Tomas Eneroth (S) och Maria Stockhaus (M). Foto: Riksdagen, Tommy Holl och Moderaterna Sten Bergheden (M), Tomas Eneroth (S) och Maria Stockhaus (M). Foto: Riksdagen, Tommy Holl och Moderaterna

Moderaterna: ”Tomas Eneroth skramlar med tomma tunnor”

DEBATT
Situationen på svenska vägar måste förändras. Vi ser idag en ökad konkurrens av olagliga utländska åkerier. Dessa företag struntar i regler och lagar, kombi-och cabotageregler, kör-och vilotider, avgifter och miljöhänsyn. Detta innebär minst 300 miljoner kronor i uteblivna skatteintäkter och att lagliga åkerier får en helt orimlig situation att konkurrera mot olagliga konkurrenter. Dessa olagliga transportföretag är dessutom inblandade i ren brottslighet med stöldgods som körs ur landet och narkotika och alkohol som går motsatt väg in i Sverige.

Alliansregeringen såg redan 2012 att detta var ett växande problem. Alliansregeringen tillsatte då en parlamentarisk utredning som presenterade skarpa förslag. Detta resulterade i en proposition (2013/14:256) med en ny lag om klampning, sanktionsavgifter och ett beställaransvar.

Under de åtta år som passerat sedan dess har den S-ledda regeringen gjort i stort sett ingenting mer än att de utökade klampningen till 36 timmar. Sanktionsavgifterna har höjts något men långt ifrån tillräckligt. Mer måste göras.

Nu försöker dock Tomas Eneroth ta åt sig äran av att han ska implementera ett EU-direkt och att yrkesförare som inte kan visa en kopia av deklarationen vid en vägkontroll ska betala en sanktionsavgift. Dessa förslag kan bäst sammanfattas som för sent och alldeles för lite för att komma tillrätta med de allvarliga problemen på svenska vägar.

Moderaterna har i Trafikutskottet krävt en rad åtgärder som regeringen valt att bortse ifrån. Var är kontrollerna i våra hamnar som ser till att chaufförer inte kan lämna landet utan att de gjort rätt för sig?

Var är alkobommarna så att onyktra chaufförer inte kommer in i landet? Varför har man inte infört klampning, utan tidsgräns, tills åkeriet har gjort rätt för sig? Beställaransvaret har inte följt upp så att det ska vara straffbart att beställa olagliga transporter. Bristen på utbildade trafikpoliser innebär att det saknas fler och nödvändiga vägkontroller av yrkestrafiken.

Vi moderater har också drivit på för konkurrensneutrala villkor och att olagliga transporter inte ska kunna konkurrera ut lagliga åkerier. Vi vill se en jämförelse mellan svenska åkerier och utländska åkerier när det gäller skatter, regler och villkor och införa harmoniserade krav för körkort inom hela EU. Tillgänglighet till fler säkra rastplatser måste prioriteras. Polisen bör slutligen ges ökade befogenheter att kontrollera lasten för att stoppa stöldgodstransporterna.

Det finns med andra ord mycket mer att göra för att komma tillrätta med situationen på svenska vägar. Det är samhällets uppgift att säkerställa trygghet, upprätthålla lag och ordning och bekämpa organiserad kriminalitet. De senaste åtta åren är förlorade år för bland annat yrkestrafiken. Det duger inte- Sverige behöver en ny borgerlig regeringen som tar tag i alla dessa viktiga frågor.

Maria Stockhaus (M)
Trafikpolitisk talesperson

Sten Bergheden (M)
Ledamot Trafikutskottet

Om artikeln

Publicerad: 2022-02-21 12:17
Kategori: Debatt
Taggar: