DEBATTARTIKEL

Slutreplik till Jens Holm (V) av Thomas Morell (SD):

Samarbeta med SD för att genomföra nödvändiga åtgärder för att komma åt fusket

Det gläder mig att Jens Holm och vänsterpartiet ändå har insett behovet av kontroller på väg och att exempelvis beställaransvaret behöver förstärkas. Min inbjudan till vänsterpartiet och övriga partier kvarstår, ni får gärna ansluta er till Sverigedemokraternas förslag till särskild enhet för kontroller på väg, skarpare beställaransvar och andra nödvändiga åtgärder för att komma åt fusket inom transportnäringen. Så inleder Thomas Morell (SD) sin slutreplik till Jens Holm (V).

Den varböld med osund konkurrens, lönedumpning och koppling till organiserad kriminalitet som tillåtits växa under många år måste bekämpas med kraftfulla åtgärder. De förslag som främst inriktats på exempelvis kollektivavtal är inte tillräckligt effektiva, därför kan Sverigedemokraterna inte stödja dessa.

Vad hjälper det att kräva kollektivavtal för personal när ingen kan kontrollera att det faktiskt följs. Enbart polisen äger rätt att stoppa fordon på väg för kontroll av fordon, förare, färdskrivare ,mm. Att driva igenom förslag som i praktiken enbart innebär ett gigantiskt slag i luften är ett hån mot de företag och anställda som drabbas av den osunda konkurrensen.

Jens Holm, vi är överens om problembilden och vi har i mångt och mycket samma syn på lösningar, låt oss därför göra gemensam sak i kampen mot det organiserade fusket på våra vägar.


Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna
må ha olika uppfattningar i andra frågor, låt det vara så, men i den här frågan kan vi faktiskt åstadkomma en förbättring för landets åkeriägare och deras anställda.

Att bekämpa fusk, olaga yrkesmässig trafik, människohandel, smuggling och annan kriminell verksamhet på våra vägar, begränsar även annan kriminalitet i vårt samhälle. Det finns enligt polisen en tydlig koppling mellan den osunda transportverksamheten och de kriminella nätverken, låt oss gemensamt bekämpa det.

Skall man vinna framgång i arbetet mot kriminalitet måste åtgärderna vara kraftfulla och anpassade för uppdraget. Med god vilja och politisk enighet kan vi skapa dessa åtgärder.

Thomas Morell, Sverigedemokraterna
Ledamot i riksdagens trafikutskott

Om artikeln

Publicerad: 2019-10-18 14:00
Kategori: Debatt
Taggar: