INSÄNDARE
Dekal som artikelförfattaren menar ska synas längs vägarna.

Sverigeåkarna bjuder in politiker till ”Landsvägsupproret”

Härmed startar Sverigeåkarna Landsvägsupproret! En uppmaning till både yrkes och privattrafikanter att haka på!!
Vi kräver härigenom ärliga och raka besked av politikerna och att regeringspartierna uppfyller alla vallöften gällande att stoppa alla olagligheterna längs vägarna! Den svenska åkeribranschen är i den djupaste kris som förevarit sen hästens dagar och detta på grund av politikers ovilja och filibustertaktik!! (Alltså förhalningstaktik!)

Det måste bli ett omedelbart stopp på all olaglig cabotagetrafik!  Det förekommer utrangerade f.d. västeuropeiska fordon (numera reg. I forna östblocket) med både falska reg.skyltar och manipulerade färdskrivare! Förare med falska både körkort och förarkort! Detta är inga sagor utan så ser vardagen ut på de svenska vägarna och det krävs att polisen får en speciell rotel med speciell inriktning på det utpekade området!

Konkurrens i all ära men detta är både osunt och kriminellt. Otaliga, både skattemiljoner och arbetstillfällen går förlorade!

Vinter med halka och mörker är här och ett varningens finger för dessa miserabla trafikanter bör höjas då troligen kunskapsnivån och kompetens om nordiska förhållanden saknas! Undermåliga, både däck och bromsar gör dessa fordon och förare till dödsfällor för övriga trafikanter och detta kan vi tillräkna ansvariga politikers underlåtenhet att stävja brottsligheten!                                                                                         

Att miljöpartister som Fridolin och Romson skulle få chansen att genomdriva falsarier som så kallade vägslitageavgifter ser vi från Sverigeåkarnas sida som ett alldeles enastående dyrt tilltag som också varande helt omöjligt att ro i hamn!! Kostnader för tekniska lösningar i glestrafikerade Sverige skulle bli så omfattande och pålagor på industri och transporter hotar därför företagen på svenskt territorium!! En ren kraschlandning i ullstrumporna kan man säga!! (Vägavgifter borde i så fall bli en gemensam sak för hela EU, tekniskt sett uppbyggt kanske som GPS övervakat)

Den nuvarande regeringen har i opposition kritiserat alliansen för långsamhet och alldeles otillräckliga åtgärder vilket också överensstämmer med verkligheten då den enda åtgärden lovades före valet och beräknas träda i kraft 1 mars 2015 då alliansen inte ens regerar landet!

Polisen gör ett utmärkt arbete längs vägarna och verkar ha vaknat till men slåss i slutändan mot väderkvarnar eftersom det inte finns några riktiga politiska beslut att luta sig mot!

Vi inbjuder härmed ansvariga politiker och myndigheter till diskussion och information om problemen, som vi erfar har eskalerat enormt under de senaste åren! Välkomna till dialog med ett gäng aktiva åkare som försöker vrida klockan rätt!               

M.V.H. Sverigeåkarna som alltid är med på banan!
Lars-Åke Andersson, Björn Häggblom, Arne Grahn, Håkan Ferdinandsson

Om artikeln

Publicerad: 2014-11-10 12:03
Kategori: Insändare
Taggar: Landsvägsupproret Sverigeåkarna