DEBATTARTIKEL

Den olagliga yrkesmässiga trafiken slår ut den seriösa åkerinäringen!

Ett stort antal fordon utför regelbundet godstransporter i Sverige och i flera fall saknar de tillstånd att bedriva godstransporter. Förarna lever under slavliknande förhållanden och måste sälja smuggelsprit för att klara sitt uppehälle.

Nu avslöjar Sveriges Radio P4 Göteborg, att Volvo Lastvagnar anlitar ett företag med bulgariska förare, vars arbetsförhållande kan liknas vid slaveri. 80 timmars arbetsvecka, en ledig dag i månaden och lönen är 1 000 kronor per månad. Det betalas också ut ett traktamente på 9 600 kronor enligt uppgifter från P 4 Göteborg.

Sveriges Åkeriföretag har under det senaste året informerat beslutsfattare om den ohållbara situation som de seriösa företagarna befinner sig i. Våra riksdagsledamöter Monica Green (S) och Sten Bergheden (M) har förstått hur allvarlig situationen är, men hur många av de övriga riksdagsledamöterna har tagit till sig av informationen?

Det räcker med att den dagliga körtiden överskrids med fem minuter, så riskerar föraren omedelbart 3 000 kronor i böter. Åkeriägaren i sin tur kan få en sanktionsavgift från Transportstyrelsen. Så är vardagen för de företag som har ett tillstånd från Transportstyrelsen.

Samtidigt utsätts de seriösa företagen för en ohämmad konkurrens av utländska aktörer, där man regelbundet bryter mot gällande lagstiftning. Risken för straffrättsliga påföljder är i det närmaste obefintlig, eftersom de misstänkta har utomnordiska bostadsadresser. Åklagarna lägger regelmässigt ner ärenden, där utländska aktörer bryter mot exempelvis kör- och vilotider. Enskilda polismän stångar sin panna blodig mot ett hopplöst system. Arbetsmiljöverket når inte heller dessa aktörer eftersom det inte är svenska företag. Transportstyrelsen kan inte heller agera eftersom det saknas svenska trafiktillstånd. Sveriges Radio P 4 Göteborg sätter i sitt inslag, fokus på problemet.

Hela situationen har skapat ren anarki inom transportnäringen! Det krävs inte nobelpris i ekonomi för att förstå det omöjliga att bedriva seriöst företagande under de här villkoren.

Under tiden trallar flera riksdagspolitiker runt i tillvaron och drömmer om kilometerskatt – patetiskt!

Thomas Morell, regionchef
Sveriges Åkeriföretag Skaraborg

Om artikeln

Publicerad: 2011-12-01 12:18
Kategori: Debatt
Taggar: