Miljardvinst för tyska posten

Deutsche Post hade för 2010 ett överskott på 2,5 miljarder euro. Detta trots att antalet vanliga brev har minskat.Resultatet för 2010 är en fyrdu...

Deutsche Post hade för 2010 ett överskott på 2,5 miljarder euro. Detta trots att antalet vanliga brev har minskat.
Resultatet för 2010 är en fyrdubbling av överskottet från 2009, då Deutsche Post hade ett nettoöverskott på 644 miljoner euro. En anledning till resultatet är att Postbank förra året såldes till Deutsche Bank för 1,57 miljarder euro.
En minskad omsättning på brevsidan kompenseras mer än väl av ökad omsättning och förtjänst i DHL (Express, Freight och lager/distribution).
Omsättningen i den tyska postkoncernen ökad med 11,4 procent till 51,5 miljarder euro.

Om artikeln

Publicerad: 2011-03-25 00:00
Kategori: Nyheter
Taggar: