Konkurrensskadeavgift

Listar alla artiklar taggade med: Konkurrensskadeavgift

7 000 000 kronor i konkurrensskadeavgift

När två företag verksamma inom tempererade vägtransporter delade upp kunderna på marknaden mellan sig, bröt de mot förbudet mot konkurrensbegränsande samarbete. Konkurrensverket har därför fattat beslut om att det ena företaget ska betala sju miljoner kronor i konkurrensskadeavgift. Det andra företaget får eftergift av konkurrensskadeavgiften, det vill säga att det slipper betala, eftersom företaget anmälde överträdelsen till Konkurrensverket.