Del av en turbin som Tullverket stoppat. Foto: Tullverket Del av en turbin som Tullverket stoppat. Foto: Tullverket

Tullverket har stoppat över 140 sändningar till Ryssland och Belarus

Sedan EU införde sanktioner har Tullverket stoppat 144 exportsändningar på väg till Ryssland och Belarus. Totalt handlar det om tusentals varor till ett sammanlagt värde av nästan 199 miljoner kronor. I de stoppade sändningarna finns bland annat industriteknik och kemikalier. En del produkter har stoppats eftersom de kan användas både militärt och civilt.

– Att stoppa export av otillåtna varor till Ryssland och Belarus är ett viktigt arbete och vi har stoppat mycket. Ska sanktionerna få effekt måste de följas och vår roll är att stoppa de exportsändningar som bryter mot reglerna, säger generaltulldirektör Charlotte Svensson.

Charlotte Svensson, Tullverkets generaltulldirektör. Foto: David Lagerlöf

133 sändningar till Ryssland och elva sändningar till Belarus har stoppats baserat sanktionsreglerna fram till mitten av februari i år. En sändning motsvaras i regel av en exportdeklaration. Varje exportdeklaration kan i sin tur innehålla flera varuposter.

Totalt innehåller de stoppade sändningarna 1 020 varuposter och varje varupost kan i sin tur bestå av hundratals varor. Exempelvis kan ett kolli med verktygsdelar redovisas som en varupost men innehålla många verkstygsdelar.

– Att kontrollera att sanktionerna följs är ett resurskrävande arbete. EU-besluten om sanktioner har kommit snabbt och i flera steg. En av de mest komplicerade uppgifterna är att utreda när mottagaren av varorna omfattas av sanktionerna. Att få en rättvisande bild av ägarförhållanden i Ryssland idag är mycket svårt, säger Charlotte Svensson.

Tullverket har bland annat stoppat produkter med dubbla användningsområden, det vill säga varor som kan användas både för militära och civila ändamål. Det handlar bland annat om industriteknik som delar till gasturbiner och ångturbiner och delar till maskiner som kan användas för att fylla behållare eller andra produkter.

– Vi har bland annat stoppat industriliftar på väg till ett företag som styrdes av en person på EU:s sanktionslista. Vi har stoppat kemikalieprodukter och mycket maskindelar. Det handlar om en rad olika produkter som vi har stoppat utifrån sanktionsreglerna, säger Charlotte Svensson.

De flesta sanktionsvarorna stoppades innan de lämnade lagret hos avsändaren i Sverige genom att Tullverkets system reagerade på tulldeklarationen. Men framför allt i södra Sverige, där förbindelserna med kontinenten är många, har Tullverket även gjort fysiska kontroller i den utgående trafiken.

I samband med de fysiska kontrollerna har även misstänkt stöldgods på väg ut ur landet stoppats. Från februari 2022 fram till årsskiftet har Tullverket överlämnat 45 ärenden med misstänkt stöldgods till Polismyndigheten som ansvarar för att utreda stöldgodsärenden.

Det misstänkta stöldgodset som stoppats har bland annat bestått av byggmaskiner, vitvaror, mobiltelefoner, åkgräsklippare, båtmotorer, cyklar, verktyg och katalysatorer.

Om artikeln

Publicerad: 2023-02-21 15:00
Kategori: Nyheter
Taggar: Belarus Ryssland Smuggling Tullen Vitryss