Foto: Lastbilsfoton.se, arkivbild

John Eggens Åkeri riskerar mångmiljonsmäll i ”dieselhärva”

SÅ Skaraborg: ”Hela situationen är olustig”

Branschmedia och dagspress går i februari ut med att ett Skaraborgsåkeri, efter Skatteverkets beslut den 22 december, tvingas betala runt fyra miljoner kronor i moms och skattetillägg för köp av "fuldiesel". Saken kan tyckas vara klar, men så är inte fallet. Beslutet har överklagats till Förvaltningsrätten och kritik på flera plan riktas mot Skatteverkets utredning.

John Eggens Åkeri AB är det Skaraborgsåkeri som är aktuellt i fallet och som Skatteverket beslutat ska betala strax under fyra miljoner kronor. Åkeriet har valt att anlita advokat Kjell-Åke Lundin för att ta strid för sin sak och har överklagat till Förvaltningsrätten.

Proffs har tagit del av Skatteverkets utredning samt lyssnat på advokatens invändningar och vi konstaterar att det finns påtagliga diskrepanser mellan parterna. Skatteverkets utredning berättar om allvarliga förseelser.

Advokat Lundin riktar i sin tur i överklagandet stark kritik på flera plan mot Skatteverkets utredning och handläggning.
- Jag har nyligen varit ombud för ett annat åkeri i samma situation och överklagat, säger han. Skatteverket har redan lagt ner det ärendet, godkänt momsavdrag och givetvis frånfallit yrkandet om skattetillägg.

Nu har även John Eggens Åkeri AB överklagat Skatteverkets beslut med yrkandet att beslutet ska upphävas, momsavdrag beviljas och skattetillägget tas bort, säger Lundin. Ärendet ligger fortfarande hos Skatteverket för det obligatoriska omprövningsbeslutet.

Sammanfattningsvis hävdar John Eggens Åkeri AB att de varit i god tro vid inköpen av dieseloljan.
- Det har inte funnits några som helst omständigheter som talat för att det förekommit vare sig någon form av problem eller en bakomliggande ekonomisk brottslighet hos företaget som levererat dieseloljan, säger Lundin.

John Eggens Åkeri AB har kontrollerat leverantörens F-skatt och momsregistrering och gav företagets revisor i uppdrag att kontrollera leverantörens skattekonto så att denne inte har några skatteskulder och det har även gjorts löpande kontroller avseende registreringen för mervärdesskatt.
- John Eggens Åkeri AB kontaktar även Skatteverket för att verkligen säkerställa att leverantören är ”ok”, säger Lundin och tillägger att mejlkorrespondensen finns angående detta.

I Skatteverkets beslut där parterna är skiljaktiga, finner vi bland mycket annat att det saknas kontroll av dieselns kvalitet, Miljöklass 1, och att åkeriet inte fått några garantier på produkten av Danneskjöld KB. Lundin motsäger detta.

- Åkeriet har fått en oklanderlig miljödeklaration avseende dieseloljan, säger han.

Eftersom åkeriet som Lundin tidigare representerade och som fått ärendet nerlagt, frågar vi vilka utsikter han anser de har i Förvaltningsrätten nu.
- Det är givetvis alltid svårt att bedöma det, men jag bedömer i vart fall att chansen till ändring av beslutet är över 50 procent, avrundar advokat Kjell-Åke Lundin.

Kommanditbolaget Danneskjöld KB anges i Skatteverkets utredning varandes den som tillhandahåller dieseln ochVarola Åkeri AB anges vara den som rekommenderar företaget till John Eggens Åkeri för dieselköp.

Varola Åkeri AB svarar när vi ringer, men när vi ställer frågor kring deras inblandning i dieselhärvan, vill de återkomma senare, men så sker inte.

Vi kontaktar John Eggens Åkeri AB, men inköpsansvarig är bortrest och någon annan som vill svara på frågor, finns inte på plats.

Stefan Ottarsson på KPMG är John Eggens Åkeris revisor. Han får uppdraget att kontrollera Danneskjöld KB och ger sedan klartecken att använda dem. Stämmer detta?
- Jag kommenterar inte något om våra kunder, svarar han. Du får fråga företaget.

Men hur gjorde du kontrollen av Danneskjöld KB och varför är det så känsligt att svara på det?
- Hörde du inte vad jag sa? Jag kommenterar inget om våra kunder eftersom jag har tystnadsplikt, avslutar Stefan Ottarsson.

John Eggens Åkeri AB är anslutet till XR Logistik, som enligt XR:s hemsida är med i Fair Transport. Eggens har i alla fall tidigare haft en representant i XR:s styrelse.

XR Logistiks styrelseordförande Per-Anders Gustavsson, säger att så är det inte längre, men att det inte har med dieselhärvan att göra.
- De lämnade styrelsen april 2016 och då var härvan inte känd, säger han.

John Eggens Åkeri AB är som sagt anslutet till XR Logistik och Per-Anders Gustavsson tycker att hela situationen är bekymmersam.
- Vi tar hårt på vår policy. Våra kunder ska kunna lita på att vi levererar enligt den. Vi har haft tilltro till våra transportörer och det som hänt, är som ett nackskott. Att kunder har förtroende för vårt företag är viktigt, säger Per-Anders Gustavsson.

XR:s styrelse har fattat beslut kring John Eggens Åkeri AB och att dessa är under verkställighet.

I Sveriges Åkeriföretag Skaraborgs styrelse, har tidigare en familjemedlem i det familjeägda John Eggens Åkeri AB suttit. Har hans utträde att göra med dieselhärvan?
- Vi vet inte varför han lämnade styrelsen 2016, svarar regionchef Thomas Broström.

I styrelsen som revisor, hittar vi emellertid en representant från Varolas Åkeri AB. Ett åkeri som omfattas av Skatteverkets utredning. Kommer han att kunna sitta kvar?
- Hela situationen är olustig, säger Broström. Styrelsemedlemmarna är en fråga för valberedningen som får titta på den saken.

Proffs följer nu utvecklingen och vi återkommer sannolikt i ämnet.

Om artikeln

Publicerad: Tisdag 13 Februari 2018, kl 16:32
Kategori: Nyhet
Taggar: Dieselhärva, John Eggens Åkeri AB, Moms, Skatteverket, Varola Åkeri AB

Ko-misk djurtransport fick köra vidare

Polisens ledningssamtal får dagligen ta emot samtal om allt mellan himmel och jord. Men frågan är om kanske inte måndagens samtal kan läggas till de mer udda inslagen?

INSÄNDARE

Bränslet blir dyrare - är det slutkört nu?

Jag har under hela mitt yrkesverksamma liv ägnat mig åt det roligaste jag vet. Att köra lastbil. Jag var från början anställd chaufför under närmare 20 år. De senaste 20 åren har jag varit "egen" åkare och som mest haft åtta anställda.

30 miljoner extra till yrkesförarutbildning

Det råder chaufförsbrist i Sverige. Beskedet om att regeringen beviljat ytterligare 30 miljoner kronor till utbildning av yrkesförare, tas därför emot med glädje av branschens företrädare.

Pirtek expanderar för att ta hand om trasiga hydraulslangar

Under våren har Pirtek, före detta Slangakuten, mött upp efterfrågan på deras tjänster. I Stockholm och Göteborg har den befintliga styrkan på åtta respektive fem bussar, stärkts upp ytterligare till tio respektive sju bussar. Senare i år väntas ytterligare en expansion.

Cabotageutbildningen är över

”Nu finns verktygen - men vem ska skruva?”

Den stora utbildningsinsatsen som bland annat har gått ut på att lära landets poliser och bilinspektörer hur man ska hantera misstänkta otillåtna cabotage, är över. Proffs var med på två avslutande praktiska övningar under torsdagen. Och det är övervägande positiva intryck som instruktörerna tar med sig hem.

MP vill ta ännu hårdare tag om lastbilarna

”De största förorenarna”

Jakop Dalunde (MP), kommenterar EU-kommissionens förslag om minskade utsläpp från lastbilar. EU-kommissionen har nu presenterat sitt tredje mobilitetspaket som är avsett att minska koldioxidutsläppen och förbättra vägsäkerheten. Dalunde vill se hårdare tag.

Rekorddyrt att tanka

”Dieselpriset snart över 16 kronor litern!”

Bensin- och dieselpriserna steg under onsdagen till de högsta nivåerna någonsin i Sverige. De tidigare toppnoteringarna var från 2012. Dagens riktpriser är nu uppe i 15.96 kronor per liter för bensin och 15.86 kronor per liter för diesel. Priserna väntas passera 16 kronor inom kort.

Tipsa Proffs – gå in gratis på Lastbil 2018!

Har du ett nyhetstips som du tycker att vi på tidningen Proffs borde titta närmare på? Skicka det då till oss. Tips som leder till en artikel, belönar vi med fribiljetter till Lastbil 2018 på Elmia.

Stockholm Truck Meet – årets solsäkraste event?

Stockholm Truck Meet kunde inte bjudit utställare och besökare på bättre väder – som vanligt, ska tilläggas. Fordonen sken ikapp med solen och stämningen var på topp. Hos en del till och med ”over the top”. Minnena som tas med hem från dessa dagar, lär också vara en hel del solbrännor.

Danskt tv-team följde chaufför under 59-timmars arbetspass

Icke transportrelaterad media har uppmärksammat en del av problemen inom transportindustrin. Danska TV Midvest har följt ett antal lastbilschaufförer och det visar sig att de vilar alldeles för lite. Ett skräckexempel är en chaufför som arbetat 59 timmar utan dygnsvila.

Helsingborgs hamn bekräftar:

Flera BMB-fordon med körförbud har använts

GDL: ”Stämmer detta, vidtas åtgärder”

Efter tidningen Proffs artikel om att BMB Groups fordon körts i reguljär trafik trots körförbud, besiktigar åkeriet fyra dragbilar samma dag och dagen efter. Endast fordonet som av misstag körts, blir godkänt samma dag. Fotodokumentation och information från tidigare och nu, gör gällande att fordonen körts trots körförbud över tid, något som åkeriet fortsätter att dementera.

Danmark rekryterar chaufförer - från fängelset

Chaufförsjobb tilltalar många interner på danska fängelser. Internerna får i dessa veckor därför besök av transportbranschens roadshow som presenterar transportsektorns goda arbetsmöjligheterna för dem.

Två olagliga transporter på 1 timme – i Halland

Hallandspolisen inledde veckan genom att sätta stopp för två polska dragbilars framfart på E6. Den ena är nu misstänkt för att ha kört otillåtet cabotage, i den andra dragbilen saknade föraren förartillstånd.

Stockholm Truck Meet slår upp portarna

Alla väderappar förutspår att Stockholm Truck Meet 2018 på Gillingebanan strax nordost om Stockholm, kommer att genomföras i strålande solsken från en nära nog klarblå himmel. Årets motorfest bjuder i år även på tävlingar. Ta chansen att visa att just du är bäst på att backa med släp. Tidningen Proffs är på plats medan allt fler fordon anländer.

Obetald vägavgift, obesiktigat och utan trafiktillstånd

Svensk bil som stoppades blev utlänningsärende

Strax efter att bilinspektör Lars-Olof Tuvesson gått på sitt arbetspass vid 6-tiden på onsdagsmorgonen den 3 maj, får han syn på ett mörklagt, svenskregistrerat trailerekipage på väg norrut på E6. Han beslutar sig för att stoppa det och tar det med sig in på kontrollplatsen vid Långeberga.

Tidningen Proffs fre 13 april 2018

13 april 2018

Proffs är tidningen som vågar sätta fingret på problemen i branschen! Vi riktar oss till alla som varje dag och natt, året runt, arbetar med vägtransporter - och som vill att konkurrensen om uppdragen ska ske på lika villkor. Tycker du som vi? Då ska du absolut prenumerera på - eller annonsera i - tidningen Proffs!

Papperstidningen Webbtidningen

Krönika i Proffs

“Legitimation är viktigt – utom i domstolarna”

I Sverige är vi noga med att inte ta identiteten för given. Den kollas som bekant ofta. Här i landet får vi vara så snälla att ta upp en godkänd legitimationshandling och visa behörighet när vi vill ta ut pengar till exempel. Om det så bara gäller tjugo kronor. När vi handlar på systemet och är i nära för alkoholinköp godkänd ålder ombeds vi också regelmässigt visa upp en ID-handling för att styrka åldern.
Läs hela Sven-Erik Alhems krönika »

 

Branschens hemsidor


Söker du företag i branschen? Du hittar dem här: Till Branschens hemsidor »

Annonser

 

Tidningen Proffs fre 13 april 2018
Stäng

13 april 2018

  Tidningen Proffs, yrkesförarnas egen tidning, kommer ut 12 gånger per år. Varje nummer är laddat med artiklar från verkligheten, vad som är nytt inom branschen, vilken teknik som ökar säkerheten och vilken som sänker bränsleförbrukningen, med mycket mera.

I det senaste numret skriver vi bland annat om...

  • Vi har provkört Iveco med gasdrift
  • Jimmie Åkesson på besök hos Börje Jönsson och Trafikpolisen
  • Valet 2018: Så vill S och M jobba för en bättre åkeribransch
  • 80-årig bryggeribil fortfarande i tjänst
  • Hur ska bärgare få betalt av utländska åkare?
  • Polisen: \"Vi får agera mänskliga sköldar\"
  • Konferens med fokus på parkeringsproblemen
  • Långsjöns rastplats - bäst i test (igen)
  • Norge störst - inte bara i skidspåret
  • ... och mycket mer ...

Bli prenumerant
Det är enkelt att bli prenumerant, och det kostar inte mer än 315 kr (inkl moms) för ett helår. Klicka dig vidare till prenumerationssidan för att se fler alternativ och läsa mer information.

Bli prenumerant