B Anderssons terminal i gamla Slakthusområdet i Göteborg.

​B Andersson utvecklar terminalverksamheten

B Andersson & Co Åkeri, Tempcon Groups stabila fäste i Göteborgsregionen och Nordentransportör, gör en kraftig nysatsning på sin terminalanläggning på Slakthusområdet som är strategiskt placerad och lättåtkomlig från E45:an, med närhet till övriga trafikflöden i Göteborgsområdet. B Andersson har funnits på terminalen i flera år, men den har då mer varit ett komplement till verksamheten i Fiskhamnen. Nu blir terminalen ett nytt nav.

Med nysatsningen kommer den istället att bli navet i B Anderssons verksamhet med generösa och välanpassade ytor för hantering av såväl kylt som fryst och torrt gods. Hanteringen av blötfisk kommer dock som tidigare att utgå från Fiskhamnen.

För att utveckla strukturerna och hanteringen på terminalen har man anställt Hans-Erik Gagner som terminalansvarig. Gagner har i många år haft olika ledande roller inom Fiskhamnen och har nu ett övergripande ansvar för terminalen.

Terminalen kommer också att vara bemannad större delen av dygnet för att bättre kunna styra upp och hantera det gods som passerar. Även ett par trafikledare kommer få sin fasta punkt i nyligen iordninggjorda kontor på terminalen.

Med satsningen på terminalen i Slakthusområdet följer också en snabbare utveckling av de digitala tjänster som B Andersson kan erbjuda sina kunder. EDI-kopplingar, POD:ar och tracking är idag en naturlig del av deras transportflöden och kommer så vara även för B Andersson i närtid.

Jonathan Olsson, produktionschef på B Andersson, avrundar.
– Jag skulle nog nästan vilja tala om ett B Andersson 2.0 nu. Vi har kommit långt i vår digitalisering, men med dessa nya steg kommer vi att påskynda den processen och frigöra tid för våra medarbetare då det manuella arbetet minskar. Tid som kan användas till att ge våra kunder en utökad service och fortsätta utveckla vår verksamhet, säger han.

Om artikeln

Publicerad: 2021-09-06 12:49
Kategori: Nyheter
Taggar: B Andersson & CO Åkeri Fiskhamnen Fisktransporter Slakthusområdet Tempererade Transporter Tempon Group