bild

Etanol är världens största biodrivmedel

?Transporternas klimatpåverkan måste minska?

Etanol är världens största biodrivmedel och det är aldrig problem att få tag på hållbart producerat etanol. Lastbilar och bussar som tankas med etanolbränslet ED95, kan minska utsläppen av koldioxid med upp till 90 procent jämfört med om de körs på diesel, säger Lena Nordgren, biodrivmedelsexpert på SEKAB.

Att veta vilka drivmedel som är på frammarsch, är nog så viktigt för den som ska investera i nya fordon. Nu har ny statistik kommit som visar att etanol ligger på klar förstaplats.

Förra året ökade den globala produktionen av bioetanol med 2,8 procent till totalt 106 miljarder liter. Därmed står etanol för 74 procent av världsproduktionen av biodrivmedel enligt ny statistik från Renewable Energy Policy Network for the 21st Century, REN21.

På andra plats kommer FAME med 21,6 procent och på tredje plats hittar vi HVO med 4,5 procent.
– Transporternas klimatpåverkan måste minska. Idag är ED95 och andra höginblandade biodrivmedel skattebefriade till och med 2020, men vad som händer därefter, är oklart, säger Lena Nordgren. Ska vi nå målet en fossiloberoende fordonsflotta, måste det alltid vara konkurrenskraftigt att tanka förnybara drivmedel.

ED95 består till 95 procent av etanol och används i lastbilar och bussar med anpassade motorer. Det innebär att ED95 ger en garanterad övergång till hållbara transporter då lastbilen alltid tankar förnybart.

Den mest klimateffektiva etanol som finns idag, är framställd på restprodukter från skogen. ED95 med skogsetanol ger upp till 90 procent lägre klimatpåverkande utsläpp än fossil diesel.

Om artikeln

Publicerad: 2018-06-12 13:00
Kategori: Nyheter
Taggar: Biodrivmedel ED95 Etanol Fordonsflotta HVO. FAME Klimatpåverkan Lastbilar