Fotograf: Fahlgrens Åkeri i Vindeln AB

Fahlgrens Åkeri störst på flisbilar i Västerbotten

Köpet av ytterligare sju flisbilar, gör Fahlgrens åkeri i Vindeln AB till det största flisbilsåkeriet i Västerbotten med sina nu arton flisbilar.

Fahlgrens Åkeri i Vindeln AB är ett familjeföretag inne på tredje generationen med femtio år i branschen. Idag är det Nils-Petter Fahlgren som äger och driver åkeriet som sysslar med ett brett utbud av transporter och entreprenadverksamhet.

Idag sysselsätter de 30 personer varav 28 är chaufförer som antingen kör traktor, grävare eller lastbil. På 90-talet hade de tre flisbilar, men nu har de alltså hela arton.

Varför köper du så många flisbilar på en gång?
– Ett sågverk skulle läggas ner och då kom det ut en förfrågan från sågen i Bygdsiljum om ett större avtal, säger Nils-Petter. Vi lade då in ett anbud på de transporterna och fick det.

Det nya avtalet börjar gälla från och med 1 juni och volymerna kräver fler flisbilar än vad åkeriet hade innan.

Bilarna har köpts in från Johanssons Åkeri i Bygdsiljum som beslutat sig för att endast köra timmer. Både Fahlgrens och Johanssons hade avtal som höll på att löpa ut och de gjorde en överenskommelse.
– Om jag fick det nya avtalet, skulle jag köpa deras sju flisbilar och så blev det också, säger Nils-Petter.

Enkom de nyköpta bilarna räcker emellertid inte för att klara det nya, stora avtalet. Fahlgrens kommer därför att sätta in fler av sina andra bilar också. Sågverken blir allt större och kräver större volymer i avtalen, säger han vidare och tycker det här blev en alldeles utmärkt lösning.

Nu är ni störst på flisbilar i Västerbotten, kommer ni att bli ännu större?
– Nu har vi precis gjort en stor satsning, så i dagsläget tror jag vi kommer att klara oss bra ett tag framöver och det kommer att vara full rulle eftersom om ett par månader kommer vi att köra för Martinsson som kommer att ha öppet alla dagar i veckan utom de stora helgerna. Vi kommer att få rodda om en del, avrundar Nils-Petter Fahlgren.

De sju bilarna, tillsammans med åkeriets andra bilar, ska köra från sågen i Bygdsiljum och Kroksjön i Skellefteå.

Om artikeln

Publicerad: 2018-05-09 10:31
Kategori: Nyheter
Taggar: Fahlgrens Flistransporter Företagsnyheter Västerbotten