Regeringen ser över skatteskillnad på diesel

Riksdagen har röstat ja till att se över skatteskillnaden på diesel, MK1 och europadiesel. Europadiesel har varit svavelfri sedan 2009 men har änd...

Riksdagen har röstat ja till att se över skatteskillnaden på diesel, MK1 och europadiesel. Europadiesel har varit svavelfri sedan 2009 men har ändå klassats och prissatts som MK3. Om skatteskillnaderna utjämnades skulle det kunna leda till en sänkning av dieselpriset som gynnar både åkare och vanliga bilister.
– Utfallet i riksdagen är oerhört positivt för konkurrensläget på dieselmarknaden och för den svenska åkerinäringen, säger den moderata riksdagsledamoten Lena Asplund.
– Det är konstaterat att europadiesel har ett högre energiinnehåll, vilket gör att det åtgår mindre diesel. Detta är bra för klimatet samt även billigare för näringen. Konkurrensen gentemot den europeiska marknaden skulle därför gynnas av en förändring av skatten på europadiesel.
– Europadiesel är nu helt svavelfri och mer energieffektiv. En prövning av skatteskillnaden mellan MK1 och europadiesel är därför ett klokt beslut som kommer att gynna både miljö, landsbygd och näring.
-Det är viktigt att minska på miljöfarliga utsläpp som polyaromater, partiklar och andra farliga komponenter. Men det som är avgörande för att göra detta är bra motorteknik och avgasrening. Det har moderna bilar och lastbilar och Sveriges bilpark, som den ser ut idag, motiverar en prövning av den nuvarande skatteskillnaden.

Om artikeln

Publicerad: 2011-03-25 00:00
Kategori: Nyheter
Taggar: