Föraren av det slovenska ekipaget trotsade Kustbevakningens order och smet ombord på färjan mot Danmark. Det lönade sig dock inte.

Slovensk transport trotsade Kustbevakningens order – fick backa av färjan

Kustbevakningens kontroll i torsdags, vid Scandlines Helsingborg, skulle visa sig behövas. Bland annat förhindrades ett drygt tiotal lastbilsekipage att köra ombord på färjan till Danmark. En av chaufförerna valde dock att trotsa kustbevakningens order. Men att lura myndigheten, visade sig inte vara särskilt lönsamt.

Farligt godsinspektör Arvid Tedvik berättar för Proffs att de stannar en oskyltad slovensk lastbil med gods på väg från Helsingborg till Kastrup i Danmark.
– När vi öppnar upp trailern ser vi att allt gods är farligt gods. Frätande och brandfarligt, totalt 11 124 kilo.

Vidare konstaterar man att lastsäkring, orange skyltar, skriftliga instruktioner och brunnstätning saknas.
– De båda brandsläckarna skulle ha kontrollerats senast år 2014, tillägger Tedvik.

Det hela renderade i en ordningsbot på 8 700kr för den bosniske föraren.
– Han fick även förbud för fortsatt resa tills han ordnat lastsäkring, skriftliga instruktioner och skyltar.

StockholmTM

Skyltar hittade föraren. En var dock en magnetisk plastskylt som inte uppfyller kraven enligt ADR.
– Eftersom kyltrailern saknade surrningsöglor var föraren tvungen att förstänga med tompallar eller stöttor, vilket han inte hade. De skriftliga Instruktionerna lovade transportören att ordna fram.

Då kustbevakarna var tvungna att få i sig lite lunch, lämnade man tillfälligt Scandlines. När man kom åter, ser de att den stoppade transporten är borta. Man finner den snart framför färjan, och den körde därefter ombord som sista bil.

Tedviks kollega, farligt godsinspektör Jonna Ström, hinner fram till färjan precis när man fäller ner bogvisiret och lyckas få kontakt med föraren. Hon lyckas övertala honom att gå bak för att öppna trailern.
– På tio meters avstånd ser hon att det fortfarande inte är lastsäkrat.

Den hjälpsamme styrmannen förstår att ekipaget behöver rulla iland igen och meddelar kommandobryggan. Bogvisiret öppnas igen så att lastbilen kunde backa av färjan.

Föraren förklarar för kustbevakningen att hans chef sagt åt honom att köra vidare för att därefter åtgärda förbuden i Danmark.

Nokian

Chefen som Arvid Tedvik tidigare pratat med, och som då varit väldigt förstående, svarar nu inte längre på samtal.
– Avsändaren i Helsingborg berättar att man ska bättra sig på att kontrollera att förarna lastsäkrat innan man släpper iväg dem ut på vägen. Vidare får vi veta att det var väldigt viktigt att lasten var framme på Kastrup senast klockan 19:00.

När kustbevakningen lämnade Scandlines klockan 18:15, stod lastbilen kvar och föraren hade ingen aning om vad som skulle hända.

Utöver det slovenska trailerekipaget, fann Kustbevakningen ytterligare en lastbil där de kunde konstatera brister i det farliga godset. Dock inte lika allvarliga.
– Föraren där fick bara 2 400kr i böter.

Ytterligare elva andra ekipage hindrades att åka med färjan till Danmark på grund av bristfällig lastsäkring. En lastbil utan lastsäkring stoppades på väg in i Sverige där kustbevakningen endast har befogenheter att kontrollera ADR.
– Vi fick då hjälp av en före detta trafikpolis som numera gör gränskontroller på Scandlines att sätta stopp och böter. I det fallet fick åkeriet komma till platsen med en ny, tom trailer och truck för att lasta över godset, avrundar Arvid Tedvik.

Daf

Om artikeln

Publicerad: 2018-08-25 11:15
Kategori: Nyheter
Taggar: ADR Farligt gods Helsingborg Kustbevakningen Scandlines