Fotot är taget vid ett annat tillfälle. Fordonen på bilden har alltså inget med den aktuella artikeln att göra.Fotograf: Göran Rosengren, arkiv

Utländska lastbilar ger klirr i kassan till danskarna

Kontroller utförda av danska Tungvognscenter Syd, resulterade i rejäla böter för fel, fusk och manipulation som involverade flera utländska transportaktörer.

Den 7 juni gjorde Tungvognscenter Syd en kontroll av en rumänsk lastbil på rastplats Ålsbo på Fyn. Lastbilen hade manipulerat SCR-systemet, det vill säga AdBlue-systemet, på två olika sätt. Dessutom hade föraren brutit mot kör- och vilotiderna.

Det resulterade i böter på totalt 33 000 danska kronor (cirka 48 000 svenska). Företaget betalade summan och hade ingen önskan om att dra saken inför domstol i Danmark.

Den efterföljande reparationen av SCR-systemet, kostade cirka 75 000 danska kronor (cirka 109 000 svenska) och betalades till verkstaden innan fordonet lämnades ut.

Några dagar senare, den 13 junikontrollerades två turkiska ekipage på rastplats Hylkedal Ø i Kolding. Den ena hade fel på släpets ABS och eskorterades till verkstad med krav på reparation.

Det andra ekipaget hade vid flera tillfällen körts utan förarkort i färdskrivaren och även använt OUT-funktionen på ett omotiverat sätt. Således fanns det en stor mängd överträdelser av kör- och vilotiderna. Dessutom var hastighetsbegränsaren inställd på 92 km/h.

Företaget fick böter om totalt 180 000 danska kronor (drygt 260 000 svenska) och fordonet är i skrivande stund fortfarande beslagtaget då inga betalningsgarantier givits.

Den 19 juni vinkades ett polskt ekipage med rumänsk förare in för kontroll. Föraren körde på en annan persons förarkort då hans egen körtid tagit slut. Därmed blev det böter för brott mot kör- och vilotiderna. Den totala bötessumman landade på 123 000 danska kronor (178 000 svenska) som det danska bolaget, som äger det polska dotterbolaget, gick med på att betala.

I Danmark är att köra med annan persons förarkort, belagt med fängelsestraff. Således kommer ärendet att senare behandlas av domstolen i Kolding.

Om artikeln

Publicerad: 2018-06-20 17:06
Kategori: Nyheter
Taggar: Danmark Manipulation trafiksäkerhet Tungvognscenter Syd