Utländska fordon kör laglig inrikes trafik i Sverige – för 3 000 i månaden

För 3 000 kronor per månad kan utländska åkerier, med utlandsregistrerade dragfordon, utföra ett obegränsat antal inrikes transporter i Sverige utan att riskera att fällas för otillåtet cabotage. Ett företag med säte i Malmö skriver till exempel kontrakt med utländska åkerier och genom nyttjanderättsavtal, behöver det utländska åkeriet inte längre bry sig om vare sig tillfällighetsbegrepp eller andra konkurrensstyrande bestämmelser.

Malmöföretaget åtar sig att fakturera det utländska åkeriets kunder. Åkeriet fakturerar sedan Malmöföretaget för de körningar man gjort inom ramen för avtalet. Malmöföretaget betalar fakturan så snart åkeriets kund har gjort rätt för sig, utan att dra av för några provisioner i övrigt.

Kontraktet säger att alla kringkostnader såsom till exempel förarlöner, diesel och försäkringar åligger åkeriet att bekosta.

Malmöföretaget är inte det enda i Sverige som erbjuder den här typen av tjänst. Bland annat har en advokatfirma i Stockholm kommit på samma idé, liksom en rad andra företag i Sverige som tidningen Proffs har kommit i kontakt med på ett eller annat sätt.

Är det en olaglig verksamhet? Det enkla och korta svaret är ”nej”. Ett något längre svar är, ”nej, inte vad någon tror sig veta i alla fall”.

Men vad är egentligen ett nyttjanderättsavtal? Rent generellt kan sägas att det är en form av arrende, eller i fordonssammanhang ett slags leasing.

När man googlar på nyttjanderätt, handlar de allra flesta träffarna om fastighetsupplåtelser av ett eller annat slag. I den svenska yrkestrafikförordningen förekommer uttrycket förvisso, men inte mer än så. En definition om vilka kriterier som gäller för nyttjanderättsavtal står inte att finna. Inte ens i något PM hos Transportstyrelsen.

Trots det, godkänns avtalen på löpande band - av just Transportstyrelsen, som i skrivande stund uppskattar att antalet utlandsregistrerade fordon som har tillstånd att köra yrkesmässig inrikes trafik i Sverige uppgår till cirka 150.

Vissa myndighetspersoner menar att nyttjanderättsavtalet inte riskerar att utnyttjas för att kringgå cabotagebestämmelserna. Detta eftersom ett fordon inte får lov att anmälas mot mer än ett tillstånd. Om till exempel en bulgarisk bil körs på ett svensk tillstånd, får det inte samtidigt köra på ett bulgariskt.
- I teorin låter det ju bra. Men eftersom Transportstyrelsens fordonsregister inte klarar av att hantera utländska registreringsnummer, måste all sökning ske manuellt. Och att den bulgariska polisen skulle ringa till den svenska Transportstyrelsen för att kolla om en bulgarienregistrerad lastbil kör på ett svenskt tillstånd är ju tämligen osannolikt, menar tidningen Proffs chefredaktör, Göran Rosengren.

Förklaringen till varför man införde möjligheten att använda sig av avtalsformen spretar. En del menar att det handlar om en gammal skandinavisk överenskommelse som av en slump, eller av slarv, följt med in i modern tid utan att för den delen ha stöd i lagen.

Andra menar att man i sviterna efter stormen Gudrun behövde förstärka Sveriges timmerbilsflotta för att snabbt få ut stormskadat timmer ur skogarna. Detta krävde så stora resurser att den svenska timmerbilsflottan inte skulle mäkta med uppgiften om det inte tillfälligt kunde ”lånas in” timmerbilar främst från Baltikum.

Transportörer från andra länder, inte endast inom timmerbilsbranschen, fick sedermera höra talas om nyttjanderättsavtalet och krävde att detta skulle kunna användas av alla. Inte endast timmerbilar – och absolut inte endast av åkerier från Baltikum. Om den sistnämnda förklaringen stämmer, fick man uppenbarligen gehör för sina krav.

Likaså förklaras att den som lånar in ett utlandsregistrerat fordon på ett svenskt tillstånd också ska fakturera uppdragsgivaren. På så sätt skulle den svenska staten, åtminstone i teorin, få in bland annat momsen på hela beloppet.

Ovanstående beskrivning bygger på hörsägen. Inte ett ord om vare sig Gudrun, faktureringsrutiner, giltighetstider eller andra kriterier om själva avtalet finns på papper. Åtminstone kan Transportstyrelsen inte hitta något konkret om nyttjanderättsavtal som de kan skicka till redaktionen. Det närmaste man kommer är 15 § i Lag (2001:558) om vägtrafikregister där man tar upp den skandinaviska överenskommelsen.

Nyttjanderättsavtalets grundtanke kan som sagt vara att tillfälligt ha möjlighet att förstärka svenska transportörers fordonsflottor – om behov uppstår. En av många frågor som då skvalpar i det blå är, vems behov, det svenska företagets eller det utländska åkeriets?
- En annan viktig fråga som inte heller har fått svar är, hur kontrollerar Transportstyrelsen att de utländska åkerierna uppfyller till exempel kraven på gott anseende, de ekonomiska resurserna och yrkeskunnandet hos åkeriet? Jag drar slutsatsen att ”fenomenet” nyttjanderättsavtal snarast är något som våra lagstiftare bör ta sig en närmare titt på.

- Den seriösa transportbranschen har inte råd med att vi är naiva och lever i tron att ingen utnyttjar den här gigantiska luckan i lagen. Som nämns inledningsvis finns det företag som hyr ut sina tillstånd, kan bevisen bli tydligare än så? avslutar Göran Rosengren.

Läs en längre artikel om nyttjanderättsavtalet i nästa utgåva av Proffs.

Om artikeln

Publicerad: Fredag 8 Juni 2018, kl 13:33
Kategori: Nyhet
Taggar: Cabotage, Nyttjanderättsavtal, Transportfusk

Brings sista mil ska vara helt grön

Som en del av Brings hållbarhetsmål om att år 2025 använda sig helt av förnybar energi, kommer Bring att börja leverera lätta hemleveranser med elbilar och cargocyklar i cityområdena i Stockholm, Göteborg, Köpenhamn och Malmö.

Rejält bakslag för ny cabotageförordning

”Mycket i förslaget kan komma att ändras”

När Europaparlamentets transportutskott den 4 juni röstade igenom ett förhållandevis tufft förslag om bland annat nya cabotageregler, tändes ett hoppets ljus hos många seriösa branschföreträdare. Äntligen såg det ut som att det skulle bli ordning och reda på cabotagetrafiken. I torsdags kom dock ett bakslag som i värsta fall kan innebära att förslaget kan komma att ändras i alla väsentliga delar.

SWEDBANK:

Brist på arbetskraft och ”tuff konkurrens” hämmar åkeribranschen

4 000 småföretag med mellan 1-49 anställda, har svarat på frågor om nuet och framtiden för sina verksamheter. Konjunkturläget i transportbranschen upplevs som betydligt sämre än i andra branscher.

Så vill Morell och Lundgren komma tillrätta med vägkriminaliteten

Sverigedemokraterna i Tibro bjöd i lördags in till en föreläsning på Fågelviksgymnasiet med EU-parlamentarikern Peter Lundgren och Thomas Morell, riksdagskandidat för SD. Där berättade de båda bland annat om åkeribranschens situation – men också om hur de tänker jobba för att komma tillrätta med problemen.
- Det räcker inte med enbart vägkontroller, man måste även rusta upp åklagare och domstolar, menar Thomas Morell.

Ertappades med manipulerad färdskrivare – frias!

Den 3 januari i år, kontrolleras en bulgarisk dragbil med trailer av bilinspektör Lars- Olof Tuvesson och trafikpolis Peter Ban på kontrollplats Långeberga utanför Helsingborg. Föraren har brutit mot ADR-reglerna och ganska snart misstänks att färdskrivaren är manipulerad. Trots omfattande bevisning om det sistnämnda, har Helsingborgs tingsrätt nu valt att att fria åkaren och åkeriet.

Kvinnliga chaufförer sökes till TV-program

- Fokus på ”glädje och underhållning”

Johanna Larsson är researcher på Fremantlemedia, samma produktionsbolag som äger formatet "Ice Road Truckers". De utvecklar nu en idé om ett TV-program där de följer med kvinnor inom transportbranschen i deras yrkesliv. Är du en av de kvinnor de söker, ska du inte dröja med att höra av dig till henne.

FTA ifrågasätter om åkerier med lätta lastbilar kan lära sig ”många nya regler”

Brittiska Transport Freight Association frågar sig om små åkerier klarar av att lära sig så många nya arbetstidsregler och att planera sitt arbete kring dessa om förslaget om färdskrivare i så kallade lättlastare vinner gehör. FTA kallar förslaget ogenomförbart.

Scania hyllar motorsportens ikoner på Anderstorp

I samarbete med Porsche hyllar Scania motorsportens ikoner under tävlingen Porsche Carrera Cup på Anderstorp i helgen.

Bulgarisk Postnordtransport fast för otillåtet cabotage

I måndags kväll strax efter kl. 20.00, stoppas en bulgarisk dragbil med svenskregistrerad trailer av trafikpolisen i Skara. Föraren, som är från Makedonien, hade inget förartillstånd med sig och kunde inte heller bevisa att dragbilen kommit in i landet med en internationell transport.
Transporten, som kördes på uppdrag av Postnord, rapporterades för otillåtet cabotage.

Girteka i ny storaffär – köper 500 DAF

Girteka Logistics har åter varit ute hos lastbilshandlarna och gjort stora inköp. Denna gång blev det 500 stycken DAF XF-dragare. De flesta av dessa kommer att tas i drift mellan juli och oktober 2018 och kommer att ingå i Girtekas plan att ytterligare expandera sin verksamhet i hela Europa.

Satsar över halv miljard för mer gods på järnväg

Regeringen har beslutat att avsätta 389 miljoner kronor i år och 174 miljoner kronor för 2019, för att stärka järnvägens konkurrenskraft och för att få fler att välja tåget för att skicka gods. Godstågsoperatörer kan söka stödet.

DAF öppnar butik i Markaryd

”90-årsjubiléet firas med specialdesignad entreprenadbil”

Nordic Truckcenter, generalagent för DAF lastbilar och tillika Truck & Trailer Parts, kommer nu till Sverige. Den 14 juni öppnas den första fysiska butiken på Nordic Truckcenter i Markaryd.

Etanol är världens största biodrivmedel

”Transporternas klimatpåverkan måste minska”

Etanol är världens största biodrivmedel och det är aldrig problem att få tag på hållbart producerat etanol. Lastbilar och bussar som tankas med etanolbränslet ED95, kan minska utsläppen av koldioxid med upp till 90 procent jämfört med om de körs på diesel, säger Lena Nordgren, biodrivmedelsexpert på SEKAB.

Skalbagge ger dieselmotorn en ny chans

”Elproduktionen inte grön än på länge”

Ryktet om förbränningsmotorns död, är betydligt överdriven, i alla fall om vi frågar Lundaforskarna som gör bedömningen att de flesta elektrifierade fordon kommer att vara hybrider.

Företagsbot till tjeckiskt åkeri:

Ville hem till dansuppvisning – stängde av färdskrivaren

Chauffören visar sig också vara åkaren. När fordonet tas i beslag, är han orolig för att det även ska förverkas varför han vill göra rätt för sig. Nu har domen fallit och åkeriet ska betala 150 000 kronor för dataintrång och han själv ska betala dagsböter. Läs mer om vad åkaren säger i förhöret.

Tidningen Proffs fre 25 maj 2018

25 maj 2018

Proffs är tidningen som vågar sätta fingret på problemen i branschen! Vi riktar oss till alla som varje dag och natt, året runt, arbetar med vägtransporter - och som vill att konkurrensen om uppdragen ska ske på lika villkor. Tycker du som vi? Då ska du absolut prenumerera på - eller annonsera i - tidningen Proffs!

Papperstidningen Webbtidningen

Krönika i Proffs

“Legitimation är viktigt – utom i domstolarna”

I Sverige är vi noga med att inte ta identiteten för given. Den kollas som bekant ofta. Här i landet får vi vara så snälla att ta upp en godkänd legitimationshandling och visa behörighet när vi vill ta ut pengar till exempel. Om det så bara gäller tjugo kronor. När vi handlar på systemet och är i nära för alkoholinköp godkänd ålder ombeds vi också regelmässigt visa upp en ID-handling för att styrka åldern.
Läs hela Sven-Erik Alhems krönika »

 

Branschens hemsidor


Söker du företag i branschen? Du hittar dem här: Till Branschens hemsidor »

Annonser

 

Tidningen Proffs fre 25 maj 2018
Stäng

25 maj 2018

  Tidningen Proffs, yrkesförarnas egen tidning, kommer ut 12 gånger per år. Varje nummer är laddat med artiklar från verkligheten, vad som är nytt inom branschen, vilken teknik som ökar säkerheten och vilken som sänker bränsleförbrukningen, med mycket mera.

I det senaste numret skriver vi bland annat om...

  • Vintern tvättas bort hos Bilbadet i Partille
  • Fredrik - chaufför och hängiven hästfotograf
  • Valet 2018: Så vill SD och C jobba för en bättre åkeribransch
  • Polisens cabotageutbildning får ris och ros
  • Olaglig bred last-transport fick köra vidare
  • Provkört: Nya Stralis X-Way
  • 90 år med DAF Trucks
  • ... Och mycket mer ...

Bli prenumerant
Det är enkelt att bli prenumerant, och det kostar inte mer än 315 kr (inkl moms) för ett helår. Klicka dig vidare till prenumerationssidan för att se fler alternativ och läsa mer information.

Bli prenumerant