Snaran dras åt runt brevlådeföretagen

Måndagens votering i EU-parlamentet handlade om delar av det kommande mobilitetspaketet. Ett av förslagen, det som rör cabotagereglerna, har vi tidigare skrivit om. Bland föreslås att en internationell transport i framtiden ska påbörjas i det land där transportföretaget är etablerat.
Man kan, utan att ha allt för stor fantasi, anta att en del företag skulle falla för frestelsen att starta så kallade brevlådeföretag runt om i Europa. Men det "hålet" har man redan sett i parlamentet ? och därför föreslår man nu regler som ska göra det svårare för den typen av fusk.

Efter måndagens omröstning i EU-parlamentet rörande delar av mobilitetspaketet, ber vi Europaparlamentariker Marita Ulvskog förtydliga och utveckla. I en tidigare artikel har vi berättat om förslaget som gäller cabotaget. I den här artikeln tar vi upp förslagen som handlar om brevlådeföretag, eCMR och smarta färdskrivare.

I pressmeddelandet efter röstningen, läser vi att det ska bli ett stopp för brevlådeföretag. Talar vi om ett stopp eller en regelskärpning?
– Existensen av dessa företag knyts an till de etableringskrav som finns för ett transportföretag i ett medlemsland och med färre och svagare krav, ökar risken och möjligheterna för brevlådeföretag att etableras, förklarar hon.

Kommissionen presenterade redan i sitt förslag, starkare krav för att komma åt brevlådeföretagen, fortsätter hon och nu har de fått igenom ytterligare krav för att minska risken för att dessa dyker upp.
– Det handlar om lokaler, personal och ytterligare dokumentation som företaget måste uppvisa i sina lokaler i etableringslandet, men framför allt att de måste ha parkeringsplatser i proportion till sin lastbilsflotta, säger hon.

Det sistnämnda hoppas Ulvskog ska göra stor skillnad för att komma åt dessa företag bland vilka en del knappt har ett kontor på platsen, men en flotta på flera hundra lastbilar.
– Det är just dem vi kan komma åt nu, understryker hon.

Hur kommer Transportstyrelsens arbete med dessa företag att förändras?
– Med det nya förslaget vill vi se ett ökat samarbete mellan medlemsländerna gällande utbyte av information och krav på att genomföra kontroller hos oseriösa transportföretag, säger hon.

Det som gått igenom, innebär striktare rapporteringskrav från medlemsländernas ansvariga myndigheter som ska göra dessa kontroller. Det gäller såväl för tidsfristen för när dessa kontroller ska göras som att de måste motivera varför de eventuellt inte vill kontrollera ett företag, fortsätter hon. Kommissionen ska ges mandat att ge repressalier mot de företag som inte sköter detta korrekt.

Det står att ett fordon efter avslutad internationell transport, har 48 timmar på sig att utföra obegränsat cabotage, men att det sedan måste lämna det aktuella landet för att inte återkomma förrän efter 72 timmar – efter att ha återvänt till det land där företaget är etablerat. Finns det inte risk för fler tommil?
– De nuvarande reglerna kan inte kontrolleras korrekt varför jag tror att de nya reglerna kommer att minska utsläppen jämfört med idag eftersom vi har fått bättre möjligheter till kontroller i och med att de ”smarta”* färdskrivarna kommer, säger hon.

De 72 timmarna ”cooling-off” menar hon kommer att göra att vi ser att cabotagetransporterna kan leva upp till definitionen av att vara tillfälliga.

Det har höjts röster mot införandet av smarta färdskrivare redan från 2020 och att det går för snabbt, men det tycker inte Ulvskog då hon ser dessa som ett av de viktigaste verktygen för kontroll och måste komma på plats så snart som möjligt.
– Äldre fordon i internationell trafik ska också utrustas med de nya färdskrivarna och det ska vara gjort senast tre till fem år senare, säger hon. Jag hoppas att inga undantag ges, framför allt inte för vissa länder.

Ulvskog ser elektroniska fraktsedlar, eCMR, knutna till de ”smarta” färdskrivarna som ett annat viktigt verktyg för bra kontroller och något bortgångne Jens Nilsson (S) drev i sitt arbete och det har gått igenom i utskottet nu.
– Men eftersom eCMR är nationell kompetens att godkänna, är det upp till medlemsländerna att göra det. Vi har gjort vårt bästa från Europaparlamentet med att få in en så stark juridisk text som möjligt från EU:s sida, sammanfattar Marita Ulvskog. 

* ”Smarta” färdskrivare betyder i korta drag färdskrivare som är GPS-bestyckade. Det innebär bland annat att färdskrivaren per automatik exempelvis utför automatiska positioneringar vid arbetsdagens början och slut och därefter vid var tredje timme av körtiden. Likaså kommer myndigheterna i respektive EU-land att lättare kunna följa upp fordonets aktivitet och förarens kör- och vilotider, vilket öppnar för möjligheten att avslöja till exempel om en färdskrivare är manipulerad, samt andra lagbrott.

Om artikeln

Publicerad: 2018-06-07 17:19
Kategori: Nyheter
Taggar: Brevlådeföretag Cabotage eCMR EU-parlamentet Mobilitetspaketet Smarta färdskrivare