Snaran dras åt runt brevlådeföretagen

Måndagens votering i EU-parlamentet handlade om delar av det kommande mobilitetspaketet. Ett av förslagen, det som rör cabotagereglerna, har vi tidigare skrivit om. Bland föreslås att en internationell transport i framtiden ska påbörjas i det land där transportföretaget är etablerat.
Man kan, utan att ha allt för stor fantasi, anta att en del företag skulle falla för frestelsen att starta så kallade brevlådeföretag runt om i Europa. Men det "hålet" har man redan sett i parlamentet – och därför föreslår man nu regler som ska göra det svårare för den typen av fusk.

Efter måndagens omröstning i EU-parlamentet rörande delar av mobilitetspaketet, ber vi Europaparlamentariker Marita Ulvskog förtydliga och utveckla. I en tidigare artikel har vi berättat om förslaget som gäller cabotaget. I den här artikeln tar vi upp förslagen som handlar om brevlådeföretag, eCMR och smarta färdskrivare.

I pressmeddelandet efter röstningen, läser vi att det ska bli ett stopp för brevlådeföretag. Talar vi om ett stopp eller en regelskärpning?
- Existensen av dessa företag knyts an till de etableringskrav som finns för ett transportföretag i ett medlemsland och med färre och svagare krav, ökar risken och möjligheterna för brevlådeföretag att etableras, förklarar hon.

Kommissionen presenterade redan i sitt förslag, starkare krav för att komma åt brevlådeföretagen, fortsätter hon och nu har de fått igenom ytterligare krav för att minska risken för att dessa dyker upp.
- Det handlar om lokaler, personal och ytterligare dokumentation som företaget måste uppvisa i sina lokaler i etableringslandet, men framför allt att de måste ha parkeringsplatser i proportion till sin lastbilsflotta, säger hon.

Det sistnämnda hoppas Ulvskog ska göra stor skillnad för att komma åt dessa företag bland vilka en del knappt har ett kontor på platsen, men en flotta på flera hundra lastbilar.
- Det är just dem vi kan komma åt nu, understryker hon.

Hur kommer Transportstyrelsens arbete med dessa företag att förändras?
- Med det nya förslaget vill vi se ett ökat samarbete mellan medlemsländerna gällande utbyte av information och krav på att genomföra kontroller hos oseriösa transportföretag, säger hon.

Det som gått igenom, innebär striktare rapporteringskrav från medlemsländernas ansvariga myndigheter som ska göra dessa kontroller. Det gäller såväl för tidsfristen för när dessa kontroller ska göras som att de måste motivera varför de eventuellt inte vill kontrollera ett företag, fortsätter hon. Kommissionen ska ges mandat att ge repressalier mot de företag som inte sköter detta korrekt.

Det står att ett fordon efter avslutad internationell transport, har 48 timmar på sig att utföra obegränsat cabotage, men att det sedan måste lämna det aktuella landet för att inte återkomma förrän efter 72 timmar – efter att ha återvänt till det land där företaget är etablerat. Finns det inte risk för fler tommil?
- De nuvarande reglerna kan inte kontrolleras korrekt varför jag tror att de nya reglerna kommer att minska utsläppen jämfört med idag eftersom vi har fått bättre möjligheter till kontroller i och med att de ”smarta”* färdskrivarna kommer, säger hon.

De 72 timmarna ”cooling-off” menar hon kommer att göra att vi ser att cabotagetransporterna kan leva upp till definitionen av att vara tillfälliga.

Det har höjts röster mot införandet av smarta färdskrivare redan från 2020 och att det går för snabbt, men det tycker inte Ulvskog då hon ser dessa som ett av de viktigaste verktygen för kontroll och måste komma på plats så snart som möjligt.
- Äldre fordon i internationell trafik ska också utrustas med de nya färdskrivarna och det ska vara gjort senast tre till fem år senare, säger hon. Jag hoppas att inga undantag ges, framför allt inte för vissa länder.

Ulvskog ser elektroniska fraktsedlar, eCMR, knutna till de ”smarta” färdskrivarna som ett annat viktigt verktyg för bra kontroller och något bortgångne Jens Nilsson (S) drev i sitt arbete och det har gått igenom i utskottet nu.
- Men eftersom eCMR är nationell kompetens att godkänna, är det upp till medlemsländerna att göra det. Vi har gjort vårt bästa från Europaparlamentet med att få in en så stark juridisk text som möjligt från EU:s sida, sammanfattar Marita Ulvskog. 

* ”Smarta” färdskrivare betyder i korta drag färdskrivare som är GPS-bestyckade. Det innebär bland annat att färdskrivaren per automatik exempelvis utför automatiska positioneringar vid arbetsdagens början och slut och därefter vid var tredje timme av körtiden. Likaså kommer myndigheterna i respektive EU-land att lättare kunna följa upp fordonets aktivitet och förarens kör- och vilotider, vilket öppnar för möjligheten att avslöja till exempel om en färdskrivare är manipulerad, samt andra lagbrott.

Om artikeln

Publicerad: Torsdag 7 Juni 2018, kl 17:19
Kategori: Nyhet
Taggar: Brevlådeföretag, Cabotage, eCMR, EU-parlamentet, Mobilitetspaketet, Smarta färdskrivare

Brings sista mil ska vara helt grön

Som en del av Brings hållbarhetsmål om att år 2025 använda sig helt av förnybar energi, kommer Bring att börja leverera lätta hemleveranser med elbilar och cargocyklar i cityområdena i Stockholm, Göteborg, Köpenhamn och Malmö.

Rejält bakslag för ny cabotageförordning

”Mycket i förslaget kan komma att ändras”

När Europaparlamentets transportutskott den 4 juni röstade igenom ett förhållandevis tufft förslag om bland annat nya cabotageregler, tändes ett hoppets ljus hos många seriösa branschföreträdare. Äntligen såg det ut som att det skulle bli ordning och reda på cabotagetrafiken. I torsdags kom dock ett bakslag som i värsta fall kan innebära att förslaget kan komma att ändras i alla väsentliga delar.

SWEDBANK:

Brist på arbetskraft och ”tuff konkurrens” hämmar åkeribranschen

4 000 småföretag med mellan 1-49 anställda, har svarat på frågor om nuet och framtiden för sina verksamheter. Konjunkturläget i transportbranschen upplevs som betydligt sämre än i andra branscher.

Så vill Morell och Lundgren komma tillrätta med vägkriminaliteten

Sverigedemokraterna i Tibro bjöd i lördags in till en föreläsning på Fågelviksgymnasiet med EU-parlamentarikern Peter Lundgren och Thomas Morell, riksdagskandidat för SD. Där berättade de båda bland annat om åkeribranschens situation – men också om hur de tänker jobba för att komma tillrätta med problemen.
- Det räcker inte med enbart vägkontroller, man måste även rusta upp åklagare och domstolar, menar Thomas Morell.

Ertappades med manipulerad färdskrivare – frias!

Den 3 januari i år, kontrolleras en bulgarisk dragbil med trailer av bilinspektör Lars- Olof Tuvesson och trafikpolis Peter Ban på kontrollplats Långeberga utanför Helsingborg. Föraren har brutit mot ADR-reglerna och ganska snart misstänks att färdskrivaren är manipulerad. Trots omfattande bevisning om det sistnämnda, har Helsingborgs tingsrätt nu valt att att fria åkaren och åkeriet.

Kvinnliga chaufförer sökes till TV-program

- Fokus på ”glädje och underhållning”

Johanna Larsson är researcher på Fremantlemedia, samma produktionsbolag som äger formatet "Ice Road Truckers". De utvecklar nu en idé om ett TV-program där de följer med kvinnor inom transportbranschen i deras yrkesliv. Är du en av de kvinnor de söker, ska du inte dröja med att höra av dig till henne.

FTA ifrågasätter om åkerier med lätta lastbilar kan lära sig ”många nya regler”

Brittiska Transport Freight Association frågar sig om små åkerier klarar av att lära sig så många nya arbetstidsregler och att planera sitt arbete kring dessa om förslaget om färdskrivare i så kallade lättlastare vinner gehör. FTA kallar förslaget ogenomförbart.

Scania hyllar motorsportens ikoner på Anderstorp

I samarbete med Porsche hyllar Scania motorsportens ikoner under tävlingen Porsche Carrera Cup på Anderstorp i helgen.

Bulgarisk Postnordtransport fast för otillåtet cabotage

I måndags kväll strax efter kl. 20.00, stoppas en bulgarisk dragbil med svenskregistrerad trailer av trafikpolisen i Skara. Föraren, som är från Makedonien, hade inget förartillstånd med sig och kunde inte heller bevisa att dragbilen kommit in i landet med en internationell transport.
Transporten, som kördes på uppdrag av Postnord, rapporterades för otillåtet cabotage.

Girteka i ny storaffär – köper 500 DAF

Girteka Logistics har åter varit ute hos lastbilshandlarna och gjort stora inköp. Denna gång blev det 500 stycken DAF XF-dragare. De flesta av dessa kommer att tas i drift mellan juli och oktober 2018 och kommer att ingå i Girtekas plan att ytterligare expandera sin verksamhet i hela Europa.

Satsar över halv miljard för mer gods på järnväg

Regeringen har beslutat att avsätta 389 miljoner kronor i år och 174 miljoner kronor för 2019, för att stärka järnvägens konkurrenskraft och för att få fler att välja tåget för att skicka gods. Godstågsoperatörer kan söka stödet.

DAF öppnar butik i Markaryd

”90-årsjubiléet firas med specialdesignad entreprenadbil”

Nordic Truckcenter, generalagent för DAF lastbilar och tillika Truck & Trailer Parts, kommer nu till Sverige. Den 14 juni öppnas den första fysiska butiken på Nordic Truckcenter i Markaryd.

Etanol är världens största biodrivmedel

”Transporternas klimatpåverkan måste minska”

Etanol är världens största biodrivmedel och det är aldrig problem att få tag på hållbart producerat etanol. Lastbilar och bussar som tankas med etanolbränslet ED95, kan minska utsläppen av koldioxid med upp till 90 procent jämfört med om de körs på diesel, säger Lena Nordgren, biodrivmedelsexpert på SEKAB.

Skalbagge ger dieselmotorn en ny chans

”Elproduktionen inte grön än på länge”

Ryktet om förbränningsmotorns död, är betydligt överdriven, i alla fall om vi frågar Lundaforskarna som gör bedömningen att de flesta elektrifierade fordon kommer att vara hybrider.

Företagsbot till tjeckiskt åkeri:

Ville hem till dansuppvisning – stängde av färdskrivaren

Chauffören visar sig också vara åkaren. När fordonet tas i beslag, är han orolig för att det även ska förverkas varför han vill göra rätt för sig. Nu har domen fallit och åkeriet ska betala 150 000 kronor för dataintrång och han själv ska betala dagsböter. Läs mer om vad åkaren säger i förhöret.

Tidningen Proffs fre 25 maj 2018

25 maj 2018

Proffs är tidningen som vågar sätta fingret på problemen i branschen! Vi riktar oss till alla som varje dag och natt, året runt, arbetar med vägtransporter - och som vill att konkurrensen om uppdragen ska ske på lika villkor. Tycker du som vi? Då ska du absolut prenumerera på - eller annonsera i - tidningen Proffs!

Papperstidningen Webbtidningen

Krönika i Proffs

“Legitimation är viktigt – utom i domstolarna”

I Sverige är vi noga med att inte ta identiteten för given. Den kollas som bekant ofta. Här i landet får vi vara så snälla att ta upp en godkänd legitimationshandling och visa behörighet när vi vill ta ut pengar till exempel. Om det så bara gäller tjugo kronor. När vi handlar på systemet och är i nära för alkoholinköp godkänd ålder ombeds vi också regelmässigt visa upp en ID-handling för att styrka åldern.
Läs hela Sven-Erik Alhems krönika »

 

Branschens hemsidor


Söker du företag i branschen? Du hittar dem här: Till Branschens hemsidor »

Annonser

 

Tidningen Proffs fre 25 maj 2018
Stäng

25 maj 2018

  Tidningen Proffs, yrkesförarnas egen tidning, kommer ut 12 gånger per år. Varje nummer är laddat med artiklar från verkligheten, vad som är nytt inom branschen, vilken teknik som ökar säkerheten och vilken som sänker bränsleförbrukningen, med mycket mera.

I det senaste numret skriver vi bland annat om...

  • Vintern tvättas bort hos Bilbadet i Partille
  • Fredrik - chaufför och hängiven hästfotograf
  • Valet 2018: Så vill SD och C jobba för en bättre åkeribransch
  • Polisens cabotageutbildning får ris och ros
  • Olaglig bred last-transport fick köra vidare
  • Provkört: Nya Stralis X-Way
  • 90 år med DAF Trucks
  • ... Och mycket mer ...

Bli prenumerant
Det är enkelt att bli prenumerant, och det kostar inte mer än 315 kr (inkl moms) för ett helår. Klicka dig vidare till prenumerationssidan för att se fler alternativ och läsa mer information.

Bli prenumerant