- I år ser vi att transportbranschen sticker ut med negativa siffror och är den enda bransch där lönsamheten har försämrats, säger Johan Kreicbergs, företagarekonom på SwedbankFotograf: Swedbank

SWEDBANK:

Brist på arbetskraft och ”tuff konkurrens” hämmar åkeribranschen

4 000 småföretag med mellan 1-49 anställda, har svarat på frågor om nuet och framtiden för sina verksamheter. Konjunkturläget i transportbranschen upplevs som betydligt sämre än i andra branscher.

Nu har Småföretagsbarometern för 2018 presenterats. Den är ett samarbete mellan Företagarna, Swedbank och Sparbankerna och i år sticker transportbranschen ut, men inte på ett bra sätt. Vi talar med Johan Kreicbergs, företagarekonom på Swedbank, om resultatet och han berättar att även om småföretagskonjunkturen fortsatt är stark, syns tecken på att toppen passerats.
– Företagarna tror fortfarande på ökad tillväxt, men har dragit ned sina prognoser, säger han. I år ser vi att transportbranschen sticker ut med negativa siffror och är den enda bransch där lönsamheten har försämrats.

Undersökningen har inte tittat på åkerier specifikt, utan dessa finns med i begreppet transportbranschen där vi återfinner all logistik, exempelvis taxi. 

En av orsakerna till att småföretagskonjunkturen har mattats av, är att många företag har svårt att växa i takt med efterfrågan. Omkring 40 procent av företagen, både totalt och i transportbranschen, har fått tacka nej till order under det senaste året. Det finns hinder för att expandera och flera av hindren som anges i undersökningen, är välbekanta för åkerinäringen.
– Brist på arbetskraft är en påtaglig faktor, säger Kreicbergs. Det näst största tillväxthindret som anges, är tuff konkurrens och på tredje plats ligger höga arbetskraftskostnader.

På fjärde plats anges lagar och myndighetsregler som hämmande för tillväxt. Begreppet ”tuff konkurrens” innefattar även konkurrens från utländska aktörer.

Av de anledningar som anges försvåra att hitta arbetskraft, toppar att man inte hittar rätt kompetens, följt av problem med att inte attrahera rätt kompetens. Sedan anges att arbetssökande har fel attityd, konkurrens från andra arbetsgivare och kostnader för att anställa. På sjätte plats anges att arbetssökande har för höga löneförväntningar och lönekrav.

Det är när frågor om lönsamheten ställs, som transportbranschen sticker ut. Under det senaste året är det fler företag i transportbranschen som försämrat sin lönsamhet än de som förbättrat den.
– Under det närmaste året tror ändå transportföretagen på en förbättring, men förväntningarna är betydligt lägre ställda än i andra branscher, säger Kreicbergs och tillägger att det är ovanligt att transportbranschens siffror sticker ut så tydligt och skiljer sig från andra småföretags uppfattningar.

Eftersom transportbranschen inte endast representeras av lastbilsåkerier, bidrar konkurrens även från nya försäljningskanaler, exempelvis e-handeln och liknande digitala tjänster, till negativa siffror och upplevs av företag som det främsta hotet.

Att svenska småföretag fortsätter att vilja anställa och expandera, beror bland annat på stark tillväxt i Europa där vi ser att flera av de östeuropeiska länderna visar mycket starka ökningar av BNP och den svaga kronan gynnar exportföretagen.
– Men det är fortsatt svårt att hitta arbetskraft med rätt kompetens och vi har sett relativt begränsade löneökningar och inflationen har inte nått upp till målnivån på 2 procent , säger han.

Bristen på rätt arbetskraft är något som hämmar tillväxt i alla segment, mer i vissa, vilket kan få marknaden att mattas av, fortsätter han.
– Många föräldrar vill att barnen ska läsa teoretiska gymnasieutbildningar för att ta sig till högskolan, men går de inte vidare dit, är det ofta betydligt bättre att läsa en yrkesinriktad gymnasieutbildning. Det finns en jättebrist på yrkesutbildad arbetskraft på dagens arbetsmarknad, sammanfattar Johan Kreicbergs på Swedbank.

Om artikeln

Publicerad: 2018-06-18 17:03
Kategori: Nyheter
Taggar: Ekonomi Företagsnyheter Konjunkturläget Småföretagsbarometern Swedbank