Trafikpolis Sören Johansson från Helsingborg delade efter sitt framförande med sig av sitt eget telefonnummer till alla som var intresserade av att komma med tips. - Tänk på att vara tydliga med registreringsnummer, plats och tid, sa Johansson.

Trafikpolis höll engagerande tal inför HSS-kortege

De som vägrar ge upp att synas i kampen för en bättre transportbransch samlades i helgen, en solig men kall lördag, för att ännu en gång visa sitt missnöje med rådande situation. Trafikpolis Sören Johansson var inbjuden som gästtalare och hans framförande engagerade och applåderades.

Ett femtontal ekipage och en handfull mindre fordon deltog i kortegen som utgick från Scania i Helsingborg den 16 december. Innan avfärd intogs frukost och Transports avdelning 14 fanns på plats och bjöd på frukostbiljetter till Scanias restaurant, men även på fika och pepparkakor.

Förutom tidningen Proffs, fanns även dagspressen på plats som sedan presenterade artiklar som visade att de tagit till sig av Sören Johanssons välformulerade tal.

När vi talar med deltagare kretsar samtalen kring varför allt färre deltar i kortegerna. Ett par röster lyfter att man måste förstå att det är ett långsiktigt arbete och om man tror att sker på ett år eller två, är det att tänka kortsiktigt.

Orsakerna till att färre deltar kan vara många, men vi frågar en av arrangörerna, Christian Holmgren, vad han tror.
– Förutom att man ofta vill att det ska hända saker snabbt, så har vi nu högkonjunktur och väldigt mycket körningar som kan leda till att färre kan, eller vill, missa dessa, säger han. Men när det åter blir lågkonjunktur, vad händer då?

Han säger att ersättningarna idag, även under högkonjunktur, inte som förr fyller på ladorna inför nästa lågkonjunktur. Anders Pettersson är också arrangör och håller med sin kollega.

Båda konstaterar att de fordon som nu kommer in under högkonjunkturen, inte kommer att försvinna när det blir mindre att göra igen.
– En gång om året borde branschen kunna samla sig och visa musklerna i stort antal, säger Anders.

Chaufför Anton Svensson tycker det är att tänka kortsiktigt när man inte deltar i dessa evenemang.  Hans kollega Mikael Fryksäter pekar på att osund konkurrens och olika villkor fortfarande finns ute på vägarna trots rådande högkonjunktur.

Trafikpolis Sören Johansson från Helsingborg, höll ett engagerande framförande om hur situationen är ute på vägarna ser ut med den osunda konkurrensen, fusket, undermåliga fordon och bristen på kontrollerande poliser.
– Men jag ska säga er att här i Helsingborg åker inte ett enda utländskt ekipage från platsen utan att de betalat sina böter eller sanktionsavgifter, sade han och drog ner applåder.

Johansson tycker det är viktigt att engagemanget för branschen inte tappar fart eftersom ju fler man är, desto större möjligheter att påverka. Och visst hade även han velat se fler deltagare på plats eftersom sådant inspirerar alla att fortsätta kämpa.

Kortegen genomfördes därefter utan problem varför Anders Pettersson och Christian Holmgren ska ha en eloge för sitt engagemang som de gärna delar med sig av till andra inblandade.

 

Om artikeln

Publicerad: 2017-12-18 13:58
Kategori: Nyheter
Taggar: Helsingborg HSS Kortege Trafikpolisen