Fordonet på bilden tillhör det aktuella åkeriet men har i övrigt inget med artikeln att göra.Fotograf: www.ogs.se

Örebroåkeri riskerar företagsbot för ADR-miss

Kammaråklagare Mikael Bäckström lämnade idag in en stämningsansökan mot ett åkeri i Örebro. I stämningen yrkar åklagaren på en företagsbot om 25 000 kronor för att ha transporterat farligt gods med lastbil trots att chauffören saknade ADR-intyg.

Den 1 november stoppar trafikpolisen i Örebro ett ekipage, tillhörande Örebro-Göteborg Samkörningsaktiebolag (ÖGS), vid Hova. Det visar sig under kontrollen att chauffören saknar förarintyg, eller ADR-intyg som det kallas i folkmun.

Åklagaren menar att bolaget inte har gjort vad som skäligen kunnat krävas för att förebygga brottsligheten och yrkar därför att tingsrätten ska ålägga åkeriet en företagsbot om 25 000 kronor för brott mot lagen om transport av farligt gods.

Åkeriet har varit verksamt i över 60 år och av deras hemsida framgår att man satsar hårt på bland annat personalutbildning samt miljö- och kvalitetscertifieringar.

När vi når vd Lars Johansson, berättar han att när den aktuelle föraren anställdes, gjordes det av en nyanställd HR-person på åkeriet.
– Vi har rutiner för att kopiera förarnas intyg och behörigheter, men i detta fallet hade föraren inte med sig ADR-intyget vid det tillfället, men lovade ta med det lite senare, säger Johansson. Så skedde inte och saken hamnade mellan stolarna.

Johansson menar att företaget brustit i att HR-personen inte följde upp att föraren verkligen kom in med intyget, men anser att föraren också har ett ansvar för detta och dessutom har vilselett dem då det visar sig att hans ADR-intyg gått ut.
– När trafikledaren gav föraren frakthandlingar över disk för den aktuella körningen med ADR, sade föraren inget om att ADR-intyg saknades, säger han.

Med händelseförloppet taget i beaktande, anser han att den yrkade summan inte står i proportion till det inträffade varför han försöker nå åklagaren för en dialog. Föraren är fortfarande kvar på åkeriet, men har fått en varning, avrundar Lars Johansson.

Om artikeln

Publicerad: 2017-12-06 17:10
Kategori: Nyheter
Taggar: ADR Företagsböter ÖGS örebro Rättsfall