Klampen på tills pengarna blev betalda. Foto: Alexander Calmerfalk

Ekol-ekipage fast för otillåtet cabotage

Turkiska Ekol blev nyligen föremål för kontroll av trafikpolisen i Västerås. En kontroll som hittills renderat i 43 000 kronor i böter och sanktionsavgift för föraren och företaget.
Pengarna har betalats, men är historien slut? Nej, inte riktigt än...

Torsdagen den 21 december bjuder på en blandad kompott när trafikpolisen i Västerås genomför kontroller utanför Sala på båda sidor av vägen. Vi talar med bilinspektör Roger Ogemar som berättar att kollegorna Tommy Roos och Jonas Nordin stoppat två svenskregistrerade 3,5-tons lastbilar.
- Den ena hade en överlast på 143 procent vilket ledde till omhändertagande av körkort och 4 000 kronor i böter, säger han. I den andra fann de en utländsk förare som omhändertogs för verkställande av utvisning.

Nästa ekipage stoppas av Ogemar och kollegan Alexander Calmerfalk. Det är en rumänsk förare i en svensk dragbil. Föraren stannar först på en parkeringsficka innan kontrollplatsen, men hämtas in för kontroll och det visar sig att han kör på sin brors förarkort.
- Körkortet omhändertas och för detta, samt brott mot kör- och vilotiderna, får han böter på 10 000 kronor, säger Ogemar.

När sedan Alexander Calmerfalk och Roger Ogemar stoppar ett ekipage från turkiska Ekol med bulgarisk dragbil och turkisk trailer, blir turerna många. Föraren är vad man numera kan kalla en ”bulgarisk makedon” och per omgående tar man hjälp av en tolk för att ställa frågor.

Föraren bedyrar och bevisar att han kommit till Malmö med buss den 25 november då han tar över bilen och har sedan dess inte varit utanför Sverige alls, säger han till Ogemar.
- Kombidirektivet faller eftersom aktuell transport började med en lastad trailer från Göteborg till Gävle och han är olastad på väg tillbaka till Göteborg när vi stoppar honom, säger Ogemar. Dessutom saknar föraren förartillstånd.

Det slutar emellertid inte med detta eftersom föraren inte kan uppvisa dokument på inkommande last. Ogemar tar kontakt med det bulgariska åkeriet genom ett telefonnummer till Makedonien, för att informera om betalningen.
- Föraren har berättat var han kört, men det bulgariska åkeriet hävdar under samtalet att ekipaget den 15 december varit i Oslo, säger Roger Ogemar.

När även föraren talat med åkeriet, går denne snabbt tillbaka till bilen och presenterar sedan ett kuvert med en handskriven fraktsedel från Osloresan, även bilens registreringsnummer är handskrivet på kopian med bläckpenna och dokumentet saknar mottagarkvittens.

När färdskrivarbladen kontrolleras, räknar man ihop 390 kilometer som stämmer med förarens första redogörelse.
- Skulle bilen ha varit i Oslo, borde det varit runt 910 kilometer, vilket föraren inte har någon förklaring till, konstaterar Ogemar.

Föraren får böter om 3 000 kronor och får inte fortsätta färden. Det beslutas även om sanktionsavgift på 40 000 kronor som, efter kontakt med Transportstyrelsen, blir fastställd. En totalsumma på 43 000 kronor. Eftersom betalning inte kan ske direkt, klampas ekipaget.

Idag hör Ekol i Turkiet av sig till Västeråspolisen för att fråga varför ekipaget stoppats och fick då klart för sig vad som gällde och att den står där tills pengarna betalats, berättar Ogemar.

Under eftermiddagen tar en företrädare för Ekol Logistics AB i Göteborg kontakt. Denne är mån om att sanktionsavgiften betalas då de har för avsikt att snarast börja köra med svenska dragbilar. Proffs kontaktar Transportstyrelsen och får reda på att några trafiktillstånd har företaget ännu inte och har heller ännu inte ansökt om några.
- Nej, hade de ansökt, hade vi sett det i registret, säger tjänstemannen hos Transportstyrelsen.

Nu är pengarna inbetalda, men när den nya dragbilen kommer för att hämta trailern, visar det sig att den har varit i Sverige sedan den 15 december och får inte heller köra nationellt, i alla fall inte innan ett CMR på inkommande last presenteras.
- Tillbaka på ruta ett alltså, avslutar Roger Ogemar som nu kommer att kontakta det bulgariska åkeriet för att höra om det finns ett sådant CMR. 

Om artikeln

Publicerad: Fredag 22 December 2017, kl 16:26
Kategori: Nyhet
Taggar: Cabotage, Ekol, Rättsfall, Trafikpolisen, Västerås

Starthjälp misstogs för fultankning

”Vi är chockade över anklagelserna”

På sociala medier kom det upp bilder som ser ut att visa att det tankas över bränsle från ett tankbilsekipage till ett trailerekipage på Rasta Håby vid Munkedal. Att tankekipaget regelbundet rör sig inom ett visst geografiskt område, gjorde det som setts än mer troligt.
Lägg därtill att sådan aktivitet inte är helt unik och Proffs får indicier som pekar åt ett håll. På Facebook blir det snabbt en sanning att ADR Logistika sysslar med oegentligheter.

Omtalat tankbilsekipage klampades på Svinesund

Det nya året har bara börjat när Rasta Håby vid Munkedal ännu en gång används av utländska aktörer för egen verksamhet. Bilder kommer snabbt upp på Facebook och många känner igen företaget sedan tidigare. Polisen på Västkusten i Sverige och norsk polis, blir intresserade. Nyligen klampades ekipaget - på Svinesund.

Polsk chaufför dömd till 4 månaders fängelse för grovt rattfylleri

En grov rattfylla i lastbil stoppas i Sundsvall i december 2017 och föraren har nu fått sin dom. Det visar sig att han har mer på sitt samvete än rattfylleri när det är dags för förhandlingar i tingsrätten.

Norskt åkeriförbund vill se krafttag mot social dumpning

”Myndigheterna bör omedelbart vidta åtgärder”

På Fugleåsen Truck Stop står ett hundratal utländska lastbilsekipage uppställda varje helg. Norges Lastebileier-Forbund, NLF, har dokumenterat att flertalet av dessa står parkerade från fredag till söndag, med chaufförer i bilarna.
- Detta är inte endast potentiellt olagligt, det är också en signal om att det pågår social dumpning på våra vägar,  säger NLF-direktören Geir A. Mo.

Trailer full med farligt gods åkte oskyltad med Oslofärja

Får böta 66 000 kronor

En holländsk chaufför lurade sig ombord på ett fartyg mellan Oslo och Fredrikshamn utan att deklarera att lasten bestod av farligt gods. För detta får han nu betala dyrt. Chauffören dömdes nyligen till böter på 52 000 danska kronor (motsvarande närmare 66 000 svenska).

Riksdagen:

Avstånd mellan kombiterminaler inget som EU ska bestämma

EU:s förslag om att införa ett maxavstånd mellan terminaler där man lastar om gods för vidaretransport med annat trafikslag går för långt. Det anser Riksdagen som lämnar ett motiverat yttrande till EU om att förslaget strider mot subsidiaritetsprincipen. Det vill säga principen om att beslut ska fattas så effektivt och så nära medborgarna som möjligt.

Turkiskt ekipage fick körförbud – stack utan körkort och pass

Under måndagen vinkar trafikpolisen i Helsingborg in ett turkiskt ekipage för kontroll på Långeberga i Helsingborg. Trailern såg ut att luta åt höger och trafikpolis Christer Hansson trodde initialt att det var fråga om lastförskjutning.

DEBATTARTIKEL

Transportbranschen måste ta gemensamt ansvar för sitt rykte

I en tid då e-handeln växer med en enorm kraft höjs också kraven från konsumenterna när det kommer till leveranser. Slutkonsumenten som handlar bakom skärmen vill inte längre anpassa sig efter gammalmodiga transportföretag med föråldrade villkor. De företag som väljer att inte prioritera kundernas nya leveransbehov kommer inte heller att ha en chans framöver. Detta gäller för såväl e-handlare som transport- och logistikföretag, menar Niklas Knight, vd på Best Transport.

Brexit dåligt för Storbritannien - men inte för DAF

Rubriken är hämtad från engelska Transportnews. Brexit anses av många inte vara i Storbritanniens bästa ekonomiska intresse och man hoppas på att en förnuftig överenskommelse ska göras med EU, skriver tidningen.

Största containertappet någonsin i Göteborgs Hamn

2017 blev det svagaste året någonsin på containersidan i Göteborgs Hamn med en minskning på hela 19 procent. Det visar en färsk sammanställning över godsvolymerna 2017. Ändå ligger den totala godsvolymen kvar på strax över 40 miljoner ton. Det tack vare goda resultat i övriga godsslag som i flera fall gjort rekordresultat.

En rattfylla - och ett dussin överlastade 3,5:or

Polisen: ”De går på knäna”

Helsingborgspolisens fokus på 3,5-tons lastbilar har fortsatt under den gångna veckan. Resultatet av kontrollerna på väg – och i Ystad hamn – pekar på att majoriteten av lättlastarna inte drar sig för att lägga på ett antal extra kilon på sina fordon.

Företagare i anläggningsbranschen döms till fängelse - men frias för mord

Den man i anläggningsbranschen som i dagspressen pekades ut som "lastbilschaufför" och som misstänktes för att ha bragt sin fru om livet och sedermera styckat hennes kropp, har nu fått sin dom. Han döms till fängelse, men frias på en av åtalspunkterna.

Körde med tre förarkort för Oxelösundsåkeri

Ett tips till polisens ledningscentral i Västerås leder till att en förare, anställd av ett svenskt åkeri med bas i Oxelösund, stoppas och bötfälls bland för att ha använts sig av flera förarkort. Inget ovanligt i åkeriet menar föraren och något som därför kan få konsekvenser för företaget i fråga.

Åtta av tolv kontrollerade 3,5:or var överlastade

Trafikpolisen i Helsingborg utförde under några timmar på tisdagen en kontroll på E6 vid Långeberga, med extra fokus på lättlastare. Och resultatet talar sitt tydliga språk. Överlaster är mer regel än undantag.

Ekol etablerar sig i Göteborg i januari

Helt enligt planerna och strategin om att bli en av Europas största intermodala logistikleverantörer med egna fordon, transportutrustning och logistikanläggningar, startar turkiska Ekol Logistics i januari sin egen verksamhet i och med etableringen av Ekol Nordics i Sverige. Sverige blir därmed det 16:e landet där Ekol är etablerat med egen verksamhet.

Tidningen Proffs fre 22 december 2017

22 december 2017

Proffs är tidningen som vågar sätta fingret på problemen i branschen! Vi riktar oss till alla som varje dag och natt, året runt, arbetar med vägtransporter - och som vill att konkurrensen om uppdragen ska ske på lika villkor. Tycker du som vi? Då ska du absolut prenumerera på - eller annonsera i - tidningen Proffs!

Papperstidningen Webbtidningen

Krönika i Proffs

“Om vinnare och förlorare i trafiken”

Vilket är värst i trafiken? Att en förare hänsynslöst nog genomför en omkörning på riksväg 50 i Askersunds kommun trots mötande trafik, får sladd och kommer över i mötande körfält på nytt samt krockar med en mötande bil och orsakar personskador? Att föraren efter åtal döms för vårdslöshet i trafik och vållande till kroppsskada och i både tingsrätt och hovrätt ådöms 80 dagsböter? Eller låt mig säga endast 80 dagsböter. För det är vad jag tycker. Eller att mängder av motsvarande hänsynslösa omkörningar äger rum varje dag som lyckosamt nog genom änglavakt inte leder till en krock med ödesdigra följdverkningar och där ingen hänsynslös förare får stå till svars rättsligt?
Läs hela Sven-Erik Alhems krönika »

 

Branschens hemsidor


Söker du företag i branschen? Du hittar dem här: Till Branschens hemsidor »

Annonser

 

Tidningen Proffs fre 22 december 2017
Stäng

22 december 2017

  Tidningen Proffs, yrkesförarnas egen tidning, kommer ut 12 gånger per år. Varje nummer är laddat med artiklar från verkligheten, vad som är nytt inom branschen, vilken teknik som ökar säkerheten och vilken som sänker bränsleförbrukningen, med mycket mera.

I det senaste numret skriver vi bland annat om...

 • Lennart kommer med julens viktigaste dryck
 • Trafikpoliser och branschfolk på besök i Bryssel
 • Hos LP tvättas 1000 lastbilar i månaden - för hand
 • Orderböckerna har öppnat för uppdaterad Transit Custom
 • Hon har full koll på virkestransporterna till Stora Enso
 • Returpapper är (arbets)livet för Anette
 • Pensionerad 141:a lever lugnt liv hos Anders
 • Elias kör till Ullared – 25 gånger om dagen
 • LBC Frakt Värmland gör tummen upp för HVO
 • Volvo F10 och F12 fyller 40 år
 • ... m.m ...

Bli prenumerant
Det är enkelt att bli prenumerant, och det kostar inte mer än 315 kr (inkl moms) för ett helår. Klicka dig vidare till prenumerationssidan för att se fler alternativ och läsa mer information.

Bli prenumerant