Sveriges Åkeriföretag:

Dags att sätta relevant kompetens före partierfarenhet

Mikael Nilsson, Rickard Gegö och Ulric Långberg på Sveriges Åkeriföretag, SÅ, skrev nyligen en debattartikel i SvD Näringsliv. I den ställer man bland annat straffet för Transportstyrelsens förre generaldirektör i relation till de sanktionsavgifter som kan drabba landets åkerier i det fall man skulle råka glömma bort en knapptryckning.
Nu kommer ytterligare kritik från SÅ, som återigen rör händelserna i nämnda myndighet.

I ett pressmeddelande skriver Sveriges Åkeriföretag att man har följt den senaste tidens kalabalik kring Transportstyrelsen med stort intresse. Detta eftersom ”de är vår huvudsakliga myndighetspart när det gäller vårt verksamhetsområde.”
– Nu vill vi se en styrelse hos myndigheten som uteslutande är baserad på relevant erfarenhet inom verksamhetens ansvarsområden. Kommunala rondeller och liknande räknas inte dit, enligt oss, säger Ulric Långberg, branschchef på SÅ.

– Nu måste regeringen sluta belöna partikollegor med tjusiga styrelseuppdrag där kommentarer som ”jag har varit naiv” används alltför flitigt. Det är dags att ta in branschfolk från transportnäringen, akademien och säkerhetsbranschen, tillägger Rickard Gegö, vd på SÅ.

Av det skälet har SÅ också en rad synpunkter och önskemål när det gäller det fortsatta arbetet, både inom myndigheten men också gentemot transportnäringen i stort. 

”Vi ser fram emot att träffa de för vår näring viktigaste ministrarna inom kort”, skriver man i pressmeddelandet.
– Sveriges Åkeriföretag med flera branschorganisationer kan med fördel tillfrågas att nominera personer till Transportstyrelsens styrelse. I börsnoterade företag finns lagkrav på viss kompetens och erfarenhet i förhållande till uppdraget. Det vore klädsamt om samma princip tillämpades även för myndigheter i framtiden, säger Erika Svanström, kommunikationschef på SÅ.

Om artikeln

Publicerad: 2017-07-31 14:10
Kategori: Nyheter
Taggar: Sveriges Åkeriföretag Transportstyrelsen