VÄGTRANSPORTPAKETET

M och MP förklarar ”förvirrande” EU-röstning

När Transportutskottets resolution förra veckan röstades igenom i EU-parlamentet, uppstod frågetecken kring hur Moderaterna och Miljöpartiet röstat.
Vi har frågat hur de tänkte.

I vår webbartikel "Jubel om vägtransportpaket riskerar fastna i halsen" den 22 maj, ställde chefredaktör Göran Rosengren sig frågande till hur Moderaternas Anna-Maria Corazza Bildt hade röstat då det inte var i linje med vad Sten Bergheden (M) i trafikutskottet talar om. Och varför röstade Miljöpartiet mot sig själva i två frågor.

Jakop Dalunde är Miljöpartiets gruppledare för de gröna i trafikutskottet och med ansvar för transportrelaterade frågor för partiets delegation i Europaparlamentet. Ni röstade (i AM2) för att inte vilja ha mer liberala regler för cabotaget och sedan röstar ni för paragraf 47 som för miljöns skull istället vill luckra upp cabotagereglerna. Vilket budskap vill föra fram?
- Vi röstade för socialdemokraternas ändringsförslag då vi är oroliga för vad ytterligare liberalisering kan innebära för social dumpning och tycker det är viktigt med schysta villkor för hela branschen, förklarar han.

Resolutionen säger han var parlamentets mycket sena inspel till lagförslagen som Kommissionen ska presentera den 31 maj och menar att dess inflytande på lagförslagen med största sannolikhet kommer att vara mycket liten. Angående paragraf 47 anser de att de många tommilen är problematiska.
- Cabotagereglerna bör ses över för att eventuellt på den vägen underlätta för operatörerna att lasta mer effektivt. Därför valde vi att stödja paragraf 47 trots att skrivningen inte är optimal, säger Dalunde.

- Jag får nästan rysningar när jag hör det resonemanget. Det är nämligen lätt att tolka detta som att MP inte har den ringaste aning om hur det ser ut på vägarna i verkligheten, säger Göran Rosengren.

Han är av uppfattningen att dagens cabotageregler kunde ha fungerat bra.
- Problemet är inte primärt hur många inrikes transporter en utlandsbaserad transportör ska få lov att göra i länder utanför det egna. Problemet uppstår när transportören i fråga inte har för avsikt att ta sin dragbil och resa hem. Om man av miljöskäl röstar för en liberalisering av cabotagereglerna, då gör man det då rakt inte av miljöskäl utan snarare av okunskap, menar Rosengren.

Truckers International Association, TIA, är i princip av samma uppfattning och menar att antalet tommil beror på ett överskott av billiga transporter med billiga förare i kombination med kombidirektivet och den otillåtna cabotagetrafiken.

Ytterligare liberalisering vore förödande, menar man.
- Om en fjärdedel av ekipagen kan ses som överflödiga, borde dessa elimineras och istället ska de kvarvarande utföra sina uppdrag mer effektivt. Det, tillsammans med ett miljöperspektiv i grunden, skulle bättre gagna målet med minskade utsläpp och gynna en övergång till miljövänligare alternativ samt skapa bättre socialt välstånd för de förare som idag hänsynslöst utnyttjas, säger Nette Schölin på TIA.

Att, som Miljöpartiet gjorde då de röstade mot sig själva, anser hon blir motsägelsefullt och att tro att mer öppna gränser skulle leda till färre tomma mil, ter sig lika naivt som tron på att bankens pengar inte skulle stjälas om man tog bort låset till valvet, säger Schölin.

 

Bergheden (M): ”Vi behöver inte ändra i cabotagereglerna”

Vi frågade Sten Bergheden om han och Corazza Bildt har en löpande kommunikation för att hon ska vara uppdaterad kring branschfrågorna och han svarar att Moderaterna i trafikutskottet och EU-ledamöterna regelbundet träffas för överläggningar kring trafikfrågor och att tjänstemännen utöver mötena har regelbunden kontakt.

Innan han svarar på våra frågor kontaktade han Corazza Bildts politiska sekreterare för att få detaljerna kring beslutet.
- Detta var inget beslutsärende på en cabotageförändring, utan ett förslag på översyn av cabotagereglerna, säger han. Hade man lagt förslag på tydliga förändringar, så hade vi säkert haft en annan och ännu tydligare syn och beslut på saken.

Att EU ser över regelverk emellanåt är inget onaturligt, däremot är det viktigt att rösta åt rätt håll när skarpa förslag ligger på bordet, säger han. Men vems moderata politik anser du då är den rätta i dessa för branschen viktiga frågor?
- Självklart anser jag att min och Moderaternas syn i riksdagen är den som gäller för Moderaterna, säger han. Vi behöver inte ändra i cabotagereglerna däremot måste både EU och Sverige se till att varje land har en kontrollfunktion som fungerar för att få bort den olagliga trafiken och den olagliga konkurrensen.

Bergheden säger att han driver åkerifrågorna i Sverige för att få ordning på olagligheterna samt få tillbaka konkurrenskraften i svensk åkerinäring och anser att han påverkar den utvecklingen.
- Däremot kan jag inte styra varje enskilt beslut som tas i Bryssel, säger han. Vi har högt till tak i Moderaterna och låter ledamöter tänka, jobba och tycka fritt vilket innebär att jag inte behöver tycka lika som EU-ledamöterna i alla lägen, sammanfattar han.

TIA:s Schölin ser de olika åsikterna som bekymmersamt eftersom man som väljare vill veta vad partier representerar hellre än enskilda beslut för stunden.

Vi bad även Corazza Bildt förklara hur hon tänkte när hon röstade för mer liberalisering, om hon har dialog med Bergheden och vilken ståndpunkt i detta anser hon är den moderata hållningen som ska gälla. Hennes eller Berghedens? Trots upprepade framflyttningar av deadlinen för svar, har hon valt att inte förklara sig.
- Det är olyckligt att EU-representanter sparkar undan benen på partikamrater på riksdagsnivå som har både kunskap och säger sig vilja arbeta för svensk åkerinäring och om det är så att Corazza Bildt har en egen agenda, kan det få betydande konsekvenser eftersom EU-direktiv står över eventuella riksdagsbeslut i detta. Som chaufför måste man ha fokus på hela vägen och rattsurfare vill vi inte ha vare sig i hytten eller i politiken, avrundar Nette Schölin, TIA.

 

Om artikeln

Publicerad: Måndag 29 Maj 2017, kl 17:12
Kategori: Nyhet
Taggar: EU, Mobilitetspaketet, Röstning, Vägtransportpaketet

Brings sista mil ska vara helt grön

Som en del av Brings hållbarhetsmål om att år 2025 använda sig helt av förnybar energi, kommer Bring att börja leverera lätta hemleveranser med elbilar och cargocyklar i cityområdena i Stockholm, Göteborg, Köpenhamn och Malmö.

Rejält bakslag för ny cabotageförordning

”Mycket i förslaget kan komma att ändras”

När Europaparlamentets transportutskott den 4 juni röstade igenom ett förhållandevis tufft förslag om bland annat nya cabotageregler, tändes ett hoppets ljus hos många seriösa branschföreträdare. Äntligen såg det ut som att det skulle bli ordning och reda på cabotagetrafiken. I torsdags kom dock ett bakslag som i värsta fall kan innebära att förslaget kan komma att ändras i alla väsentliga delar.

SWEDBANK:

Brist på arbetskraft och ”tuff konkurrens” hämmar åkeribranschen

4 000 småföretag med mellan 1-49 anställda, har svarat på frågor om nuet och framtiden för sina verksamheter. Konjunkturläget i transportbranschen upplevs som betydligt sämre än i andra branscher.

Så vill Morell och Lundgren komma tillrätta med vägkriminaliteten

Sverigedemokraterna i Tibro bjöd i lördags in till en föreläsning på Fågelviksgymnasiet med EU-parlamentarikern Peter Lundgren och Thomas Morell, riksdagskandidat för SD. Där berättade de båda bland annat om åkeribranschens situation – men också om hur de tänker jobba för att komma tillrätta med problemen.
- Det räcker inte med enbart vägkontroller, man måste även rusta upp åklagare och domstolar, menar Thomas Morell.

Ertappades med manipulerad färdskrivare – frias!

Den 3 januari i år, kontrolleras en bulgarisk dragbil med trailer av bilinspektör Lars- Olof Tuvesson och trafikpolis Peter Ban på kontrollplats Långeberga utanför Helsingborg. Föraren har brutit mot ADR-reglerna och ganska snart misstänks att färdskrivaren är manipulerad. Trots omfattande bevisning om det sistnämnda, har Helsingborgs tingsrätt nu valt att att fria åkaren och åkeriet.

Kvinnliga chaufförer sökes till TV-program

- Fokus på ”glädje och underhållning”

Johanna Larsson är researcher på Fremantlemedia, samma produktionsbolag som äger formatet "Ice Road Truckers". De utvecklar nu en idé om ett TV-program där de följer med kvinnor inom transportbranschen i deras yrkesliv. Är du en av de kvinnor de söker, ska du inte dröja med att höra av dig till henne.

FTA ifrågasätter om åkerier med lätta lastbilar kan lära sig ”många nya regler”

Brittiska Transport Freight Association frågar sig om små åkerier klarar av att lära sig så många nya arbetstidsregler och att planera sitt arbete kring dessa om förslaget om färdskrivare i så kallade lättlastare vinner gehör. FTA kallar förslaget ogenomförbart.

Scania hyllar motorsportens ikoner på Anderstorp

I samarbete med Porsche hyllar Scania motorsportens ikoner under tävlingen Porsche Carrera Cup på Anderstorp i helgen.

Bulgarisk Postnordtransport fast för otillåtet cabotage

I måndags kväll strax efter kl. 20.00, stoppas en bulgarisk dragbil med svenskregistrerad trailer av trafikpolisen i Skara. Föraren, som är från Makedonien, hade inget förartillstånd med sig och kunde inte heller bevisa att dragbilen kommit in i landet med en internationell transport.
Transporten, som kördes på uppdrag av Postnord, rapporterades för otillåtet cabotage.

Girteka i ny storaffär – köper 500 DAF

Girteka Logistics har åter varit ute hos lastbilshandlarna och gjort stora inköp. Denna gång blev det 500 stycken DAF XF-dragare. De flesta av dessa kommer att tas i drift mellan juli och oktober 2018 och kommer att ingå i Girtekas plan att ytterligare expandera sin verksamhet i hela Europa.

Satsar över halv miljard för mer gods på järnväg

Regeringen har beslutat att avsätta 389 miljoner kronor i år och 174 miljoner kronor för 2019, för att stärka järnvägens konkurrenskraft och för att få fler att välja tåget för att skicka gods. Godstågsoperatörer kan söka stödet.

DAF öppnar butik i Markaryd

”90-årsjubiléet firas med specialdesignad entreprenadbil”

Nordic Truckcenter, generalagent för DAF lastbilar och tillika Truck & Trailer Parts, kommer nu till Sverige. Den 14 juni öppnas den första fysiska butiken på Nordic Truckcenter i Markaryd.

Etanol är världens största biodrivmedel

”Transporternas klimatpåverkan måste minska”

Etanol är världens största biodrivmedel och det är aldrig problem att få tag på hållbart producerat etanol. Lastbilar och bussar som tankas med etanolbränslet ED95, kan minska utsläppen av koldioxid med upp till 90 procent jämfört med om de körs på diesel, säger Lena Nordgren, biodrivmedelsexpert på SEKAB.

Skalbagge ger dieselmotorn en ny chans

”Elproduktionen inte grön än på länge”

Ryktet om förbränningsmotorns död, är betydligt överdriven, i alla fall om vi frågar Lundaforskarna som gör bedömningen att de flesta elektrifierade fordon kommer att vara hybrider.

Företagsbot till tjeckiskt åkeri:

Ville hem till dansuppvisning – stängde av färdskrivaren

Chauffören visar sig också vara åkaren. När fordonet tas i beslag, är han orolig för att det även ska förverkas varför han vill göra rätt för sig. Nu har domen fallit och åkeriet ska betala 150 000 kronor för dataintrång och han själv ska betala dagsböter. Läs mer om vad åkaren säger i förhöret.

Tidningen Proffs fre 25 maj 2018

25 maj 2018

Proffs är tidningen som vågar sätta fingret på problemen i branschen! Vi riktar oss till alla som varje dag och natt, året runt, arbetar med vägtransporter - och som vill att konkurrensen om uppdragen ska ske på lika villkor. Tycker du som vi? Då ska du absolut prenumerera på - eller annonsera i - tidningen Proffs!

Papperstidningen Webbtidningen

 

Tidningen Proffs fre 25 maj 2018
Stäng

25 maj 2018

  Tidningen Proffs, yrkesförarnas egen tidning, kommer ut 12 gånger per år. Varje nummer är laddat med artiklar från verkligheten, vad som är nytt inom branschen, vilken teknik som ökar säkerheten och vilken som sänker bränsleförbrukningen, med mycket mera.

I det senaste numret skriver vi bland annat om...

  • Vintern tvättas bort hos Bilbadet i Partille
  • Fredrik - chaufför och hängiven hästfotograf
  • Valet 2018: Så vill SD och C jobba för en bättre åkeribransch
  • Polisens cabotageutbildning får ris och ros
  • Olaglig bred last-transport fick köra vidare
  • Provkört: Nya Stralis X-Way
  • 90 år med DAF Trucks
  • ... Och mycket mer ...

Bli prenumerant
Det är enkelt att bli prenumerant, och det kostar inte mer än 315 kr (inkl moms) för ett helår. Klicka dig vidare till prenumerationssidan för att se fler alternativ och läsa mer information.

Bli prenumerant