VÄGTRANSPORTPAKETET

M och MP förklarar ”förvirrande” EU-röstning

När Transportutskottets resolution förra veckan röstades igenom i EU-parlamentet, uppstod frågetecken kring hur Moderaterna och Miljöpartiet röstat.
Vi har frågat hur de tänkte.

I vår webbartikel "Jubel om vägtransportpaket riskerar fastna i halsen" den 22 maj, ställde chefredaktör Göran Rosengren sig frågande till hur Moderaternas Anna-Maria Corazza Bildt hade röstat då det inte var i linje med vad Sten Bergheden (M) i trafikutskottet talar om. Och varför röstade Miljöpartiet mot sig själva i två frågor.

Jakop Dalunde är Miljöpartiets gruppledare för de gröna i trafikutskottet och med ansvar för transportrelaterade frågor för partiets delegation i Europaparlamentet. Ni röstade (i AM2) för att inte vilja ha mer liberala regler för cabotaget och sedan röstar ni för paragraf 47 som för miljöns skull istället vill luckra upp cabotagereglerna. Vilket budskap vill föra fram?
- Vi röstade för socialdemokraternas ändringsförslag då vi är oroliga för vad ytterligare liberalisering kan innebära för social dumpning och tycker det är viktigt med schysta villkor för hela branschen, förklarar han.

Resolutionen säger han var parlamentets mycket sena inspel till lagförslagen som Kommissionen ska presentera den 31 maj och menar att dess inflytande på lagförslagen med största sannolikhet kommer att vara mycket liten. Angående paragraf 47 anser de att de många tommilen är problematiska.
- Cabotagereglerna bör ses över för att eventuellt på den vägen underlätta för operatörerna att lasta mer effektivt. Därför valde vi att stödja paragraf 47 trots att skrivningen inte är optimal, säger Dalunde.

- Jag får nästan rysningar när jag hör det resonemanget. Det är nämligen lätt att tolka detta som att MP inte har den ringaste aning om hur det ser ut på vägarna i verkligheten, säger Göran Rosengren.

Han är av uppfattningen att dagens cabotageregler kunde ha fungerat bra.
- Problemet är inte primärt hur många inrikes transporter en utlandsbaserad transportör ska få lov att göra i länder utanför det egna. Problemet uppstår när transportören i fråga inte har för avsikt att ta sin dragbil och resa hem. Om man av miljöskäl röstar för en liberalisering av cabotagereglerna, då gör man det då rakt inte av miljöskäl utan snarare av okunskap, menar Rosengren.

Truckers International Association, TIA, är i princip av samma uppfattning och menar att antalet tommil beror på ett överskott av billiga transporter med billiga förare i kombination med kombidirektivet och den otillåtna cabotagetrafiken.

Ytterligare liberalisering vore förödande, menar man.
- Om en fjärdedel av ekipagen kan ses som överflödiga, borde dessa elimineras och istället ska de kvarvarande utföra sina uppdrag mer effektivt. Det, tillsammans med ett miljöperspektiv i grunden, skulle bättre gagna målet med minskade utsläpp och gynna en övergång till miljövänligare alternativ samt skapa bättre socialt välstånd för de förare som idag hänsynslöst utnyttjas, säger Nette Schölin på TIA.

Att, som Miljöpartiet gjorde då de röstade mot sig själva, anser hon blir motsägelsefullt och att tro att mer öppna gränser skulle leda till färre tomma mil, ter sig lika naivt som tron på att bankens pengar inte skulle stjälas om man tog bort låset till valvet, säger Schölin.

 

Bergheden (M): ”Vi behöver inte ändra i cabotagereglerna”

Vi frågade Sten Bergheden om han och Corazza Bildt har en löpande kommunikation för att hon ska vara uppdaterad kring branschfrågorna och han svarar att Moderaterna i trafikutskottet och EU-ledamöterna regelbundet träffas för överläggningar kring trafikfrågor och att tjänstemännen utöver mötena har regelbunden kontakt.

Innan han svarar på våra frågor kontaktade han Corazza Bildts politiska sekreterare för att få detaljerna kring beslutet.
- Detta var inget beslutsärende på en cabotageförändring, utan ett förslag på översyn av cabotagereglerna, säger han. Hade man lagt förslag på tydliga förändringar, så hade vi säkert haft en annan och ännu tydligare syn och beslut på saken.

Att EU ser över regelverk emellanåt är inget onaturligt, däremot är det viktigt att rösta åt rätt håll när skarpa förslag ligger på bordet, säger han. Men vems moderata politik anser du då är den rätta i dessa för branschen viktiga frågor?
- Självklart anser jag att min och Moderaternas syn i riksdagen är den som gäller för Moderaterna, säger han. Vi behöver inte ändra i cabotagereglerna däremot måste både EU och Sverige se till att varje land har en kontrollfunktion som fungerar för att få bort den olagliga trafiken och den olagliga konkurrensen.

Bergheden säger att han driver åkerifrågorna i Sverige för att få ordning på olagligheterna samt få tillbaka konkurrenskraften i svensk åkerinäring och anser att han påverkar den utvecklingen.
- Däremot kan jag inte styra varje enskilt beslut som tas i Bryssel, säger han. Vi har högt till tak i Moderaterna och låter ledamöter tänka, jobba och tycka fritt vilket innebär att jag inte behöver tycka lika som EU-ledamöterna i alla lägen, sammanfattar han.

TIA:s Schölin ser de olika åsikterna som bekymmersamt eftersom man som väljare vill veta vad partier representerar hellre än enskilda beslut för stunden.

Vi bad även Corazza Bildt förklara hur hon tänkte när hon röstade för mer liberalisering, om hon har dialog med Bergheden och vilken ståndpunkt i detta anser hon är den moderata hållningen som ska gälla. Hennes eller Berghedens? Trots upprepade framflyttningar av deadlinen för svar, har hon valt att inte förklara sig.
- Det är olyckligt att EU-representanter sparkar undan benen på partikamrater på riksdagsnivå som har både kunskap och säger sig vilja arbeta för svensk åkerinäring och om det är så att Corazza Bildt har en egen agenda, kan det få betydande konsekvenser eftersom EU-direktiv står över eventuella riksdagsbeslut i detta. Som chaufför måste man ha fokus på hela vägen och rattsurfare vill vi inte ha vare sig i hytten eller i politiken, avrundar Nette Schölin, TIA.

 

Om artikeln

Publicerad: Måndag 29 Maj 2017, kl 17:12
Kategori: Nyhet
Taggar: EU, Mobilitetspaketet, Röstning, Vägtransportpaketet

Regeringarna överens

Postnord får statligt miljardstöd

Idag har de danska och svenska regeringarna kommit överens om att stödja genomförandet av den nya produktionsmodellen för Postnords danska verksamhet (Post Danmark).

Polisen redovisar Yrkestrafikveckan:

Cabotagekontrollerna som bortblåsta i statistiken

Under vecka 41 satte polisen extra fokus på den tunga trafiken. Under den insatsen, som för övrigt pågick i hela EU, kontrollerades totalt närmare 1 200 lastbilar här i Sverige – och att kontrollerna behövdes, råder det inga tvivel om. Inför "Yrkestrafikveckan" talades det om att fokusera på cabotagetrafiken.
- Men i polisens summerande rapport finns det märkligt nog inte ens en kolumn för cabotage, konstaterar Göran Rosengren, chefredaktör på Proffs.

Apotea ber om ursäkt för olaglig betongtransport

"Ska inte ske igen"

Igår rapporterade vi om ett lettiskt åkeri med betongbilar som fick betala sanktionsavgifter för överlast och otillåtet cabotage. Betongen skulle levereras till en byggarbetsplats där Apotea bygger ett nytt centrallager och idag ber företaget om ursäkt för det inträffade. Apoteas vd lovar dessutom bot och bättring.

Lettisk åkare fick betala dyrt för olaglig betongtransport

Överlastad lettisk betongroterare kördes av en förare som endast kunde uppvisa gemenskapstillstånd. Inget nyttjanderättsavtal fanns och transporterna uppfyllde inte kriterierna för vare sig cabotagetransport eller ”eget gods”.
Klampen på tills förskottet på sanktionsavgiften betalats, med andra ord. Och under tiden, börjar betongen så sakteliga att stelna...

Rumänskt åkeri fast för manipulation - igen

En rumänsk lastbil som tidigare stoppats av danska Tungvognscenter och som då ertappades med att ha manipulerat AdBlue-tillförseln stoppades återigen av samma grupp poliser. Och även den här gången hade åkeriet trotsat lagen på samma sätt – och mer därtill.

Skärpt lagförslag för utstationeringsdirektivet på bordet – men inte för transportsektorn

Lika lön för lika arbete ska gälla för alla på samma plats. Det blev resultatet när Europaparlamentets sysselsättningsutskott på måndagskvällen röstade för förslaget till nya regler för dem som arbetar i ett annat land än där de är anställda. Detta berättar Marita Ulvskog (S), tillförordnad ordförande för sysselsättningsutskottet och delegationsledare för de svenska socialdemokraterna i Europaparlamentet.
Transportsektorn omfattas dock inte i nuläget av förslaget, utan kommer att behandlas separat.

Preem tecknar nya transportavtal

Preem tecknar fem nya transportavtal för Sverige med start under hösten 2018. Nya transportörer av drivmedel blir Skanol, Sundfrakt och BDX, medan Thorins och Wibax blir nya transportörer av tjockolja.    

Smugglade över 74 kilo narkotika i lastbil

I dag åtalas en 39-åring vid Helsingborgs tingsrätt misstänkt för synnerligen grov narkotikasmuggling. Tullverket stoppade honom med cannabis och kokain till ett värde av cirka 25 miljoner kronor i missbrukarledet.

Förare anhållna – misstänkta för mordförsök

Göteborgs-Posten rapporterade i helgen om två personer som anhållits misstänkta för försök till mord i Göteborg. De anhölls efter att annan man hittats medvetslös vid en uppställningsplats för lastbilar i Partille.

Aktivister blockerar SCA:s massafabrik

Greenpeace stoppade idag tillsammans med en fyrtiotal aktivister från sju länder tillförseln av avverkad skog till Östrand pappersmassafabrik genom att blockera lastbilsinfarten samt järnvägsrälsen och andra vägar in till området. 

DEBATTARTIKEL

Här stannar Sverige:

Vad kan våra EU-politiker åstadkomma?

EU:s förslag till vägpaket med bland annat cabotageförändringar, möjlighet att ta två förkortade helgvilor. Allt för att den fria marknaden ska stärkas, den fria konkurrensen måste hållas uppe och gälla även transporter.  

VÄRLDSPREMIÄR

Helelektrisk lastbil från Volkswagen

I veckan samlades ett hundratal journalister i Hamburg för en uppdatering om det senaste inom Volkswagens nyttofordonsgrupp. Proffs deltog som enda svenska facktidning. Högste chefen Andreas Renschler identifierade här de nyckelområden som blir avgörande för alla framtida lastbilstransporter. Nämligen logistik, fordon som är självkörande och uppkopplade samt utsläppsneutrala transporter.

DEBATTARTIKEL

Morell, SD:

”Cabotagereglerna missbrukas å det grövsta”

Åkerinäringen har under lång tid påtalat att den olagliga trafiken slår ut den seriösa åkerinäringen. Nu ser vi tydligt att även däckbranshen påverkas negativt av den här situationen. Man ställer sig givetvis frågan – hur många företag och arbetstillfällen skall försvinna innan regeringen vaknar ur sin djupa dvala?
Detta skriver Thomas Morell, riksdagskandidat för SD, i en debattartikel idag. 

Transports ordförande:

”Absurt med yrkestrafikvecka för polisen”

Transportarbetareförbundet pekar idag på det absurda i att polisen nu har ägnat en vecka åt att kontrollera den tunga trafiken på svenska vägar. Med tanke på hur det ser ut och hur bristerna påverkar trafiksäkerheten, svensk åkerinäring och drabbar många människor hårt så borde det alltid vara fokus på detta. Mer resurser behövs, liksom åtgärder som exempelvis gps-övervakning, det menar förbundets ordförande Tommy Wreeth.

Delade meningar om vinterdäckskrav

Eneroth (S): ”Vi måste våga vara proaktiva”

I våras lämnade riksdagen två motioner om utökad vinterdäckslag utan bifall. Man hänvisade till utredningar som gjorde gällande att säkerhetsvinsterna med vinterdäck inte var tillräckliga för en skärpt lagstiftning. Nu skärper istället infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) vinterdäckskravet för bussar och lastbilar.

Tidningen Proffs fre 29 september 2017

29 september 2017

Proffs är tidningen som vågar sätta fingret på problemen i branschen! Vi riktar oss till alla som varje dag och natt, året runt, arbetar med vägtransporter - och som vill att konkurrensen om uppdragen ska ske på lika villkor. Tycker du som vi? Då ska du absolut prenumerera på - eller annonsera i - tidningen Proffs!

Papperstidningen Webbtidningen

 

Tidningen Proffs fre 29 september 2017
Stäng

29 september 2017

  Tidningen Proffs, yrkesförarnas egen tidning, kommer ut 12 gånger per år. Varje nummer är laddat med artiklar från verkligheten, vad som är nytt inom branschen, vilken teknik som ökar säkerheten och vilken som sänker bränsleförbrukningen, med mycket mera.

I det senaste numret skriver vi bland annat om...

  • Debatt i Ljungby - med fokus på branschproblemen
  • Scanias Opticruise nu med Clutch on demand
  • Proffs har provkört Scania XT
  • Lastbilsfestivalen med extra allt
  • Assen ett paradis för lastilsentusiasten
  • Mittia - en populär träffpunkt för \"skogstokiga\"
  • Ingvars klenod tungbromsad med muskelservo
  • Välbesökt Änglarunda för tredje gången
  • ... och mycket mer ...

Bli prenumerant
Det är enkelt att bli prenumerant, och det kostar inte mer än 315 kr (inkl moms) för ett helår. Klicka dig vidare till prenumerationssidan för att se fler alternativ och läsa mer information.

Bli prenumerant