VÄGTRANSPORTPAKETET

M och MP förklarar ”förvirrande” EU-röstning

När Transportutskottets resolution förra veckan röstades igenom i EU-parlamentet, uppstod frågetecken kring hur Moderaterna och Miljöpartiet röstat.
Vi har frågat hur de tänkte.

I vår webbartikel "Jubel om vägtransportpaket riskerar fastna i halsen" den 22 maj, ställde chefredaktör Göran Rosengren sig frågande till hur Moderaternas Anna-Maria Corazza Bildt hade röstat då det inte var i linje med vad Sten Bergheden (M) i trafikutskottet talar om. Och varför röstade Miljöpartiet mot sig själva i två frågor.

Jakop Dalunde är Miljöpartiets gruppledare för de gröna i trafikutskottet och med ansvar för transportrelaterade frågor för partiets delegation i Europaparlamentet. Ni röstade (i AM2) för att inte vilja ha mer liberala regler för cabotaget och sedan röstar ni för paragraf 47 som för miljöns skull istället vill luckra upp cabotagereglerna. Vilket budskap vill föra fram?
- Vi röstade för socialdemokraternas ändringsförslag då vi är oroliga för vad ytterligare liberalisering kan innebära för social dumpning och tycker det är viktigt med schysta villkor för hela branschen, förklarar han.

Resolutionen säger han var parlamentets mycket sena inspel till lagförslagen som Kommissionen ska presentera den 31 maj och menar att dess inflytande på lagförslagen med största sannolikhet kommer att vara mycket liten. Angående paragraf 47 anser de att de många tommilen är problematiska.
- Cabotagereglerna bör ses över för att eventuellt på den vägen underlätta för operatörerna att lasta mer effektivt. Därför valde vi att stödja paragraf 47 trots att skrivningen inte är optimal, säger Dalunde.

- Jag får nästan rysningar när jag hör det resonemanget. Det är nämligen lätt att tolka detta som att MP inte har den ringaste aning om hur det ser ut på vägarna i verkligheten, säger Göran Rosengren.

Han är av uppfattningen att dagens cabotageregler kunde ha fungerat bra.
- Problemet är inte primärt hur många inrikes transporter en utlandsbaserad transportör ska få lov att göra i länder utanför det egna. Problemet uppstår när transportören i fråga inte har för avsikt att ta sin dragbil och resa hem. Om man av miljöskäl röstar för en liberalisering av cabotagereglerna, då gör man det då rakt inte av miljöskäl utan snarare av okunskap, menar Rosengren.

Truckers International Association, TIA, är i princip av samma uppfattning och menar att antalet tommil beror på ett överskott av billiga transporter med billiga förare i kombination med kombidirektivet och den otillåtna cabotagetrafiken.

Ytterligare liberalisering vore förödande, menar man.
- Om en fjärdedel av ekipagen kan ses som överflödiga, borde dessa elimineras och istället ska de kvarvarande utföra sina uppdrag mer effektivt. Det, tillsammans med ett miljöperspektiv i grunden, skulle bättre gagna målet med minskade utsläpp och gynna en övergång till miljövänligare alternativ samt skapa bättre socialt välstånd för de förare som idag hänsynslöst utnyttjas, säger Nette Schölin på TIA.

Att, som Miljöpartiet gjorde då de röstade mot sig själva, anser hon blir motsägelsefullt och att tro att mer öppna gränser skulle leda till färre tomma mil, ter sig lika naivt som tron på att bankens pengar inte skulle stjälas om man tog bort låset till valvet, säger Schölin.

 

Bergheden (M): ”Vi behöver inte ändra i cabotagereglerna”

Vi frågade Sten Bergheden om han och Corazza Bildt har en löpande kommunikation för att hon ska vara uppdaterad kring branschfrågorna och han svarar att Moderaterna i trafikutskottet och EU-ledamöterna regelbundet träffas för överläggningar kring trafikfrågor och att tjänstemännen utöver mötena har regelbunden kontakt.

Innan han svarar på våra frågor kontaktade han Corazza Bildts politiska sekreterare för att få detaljerna kring beslutet.
- Detta var inget beslutsärende på en cabotageförändring, utan ett förslag på översyn av cabotagereglerna, säger han. Hade man lagt förslag på tydliga förändringar, så hade vi säkert haft en annan och ännu tydligare syn och beslut på saken.

Att EU ser över regelverk emellanåt är inget onaturligt, däremot är det viktigt att rösta åt rätt håll när skarpa förslag ligger på bordet, säger han. Men vems moderata politik anser du då är den rätta i dessa för branschen viktiga frågor?
- Självklart anser jag att min och Moderaternas syn i riksdagen är den som gäller för Moderaterna, säger han. Vi behöver inte ändra i cabotagereglerna däremot måste både EU och Sverige se till att varje land har en kontrollfunktion som fungerar för att få bort den olagliga trafiken och den olagliga konkurrensen.

Bergheden säger att han driver åkerifrågorna i Sverige för att få ordning på olagligheterna samt få tillbaka konkurrenskraften i svensk åkerinäring och anser att han påverkar den utvecklingen.
- Däremot kan jag inte styra varje enskilt beslut som tas i Bryssel, säger han. Vi har högt till tak i Moderaterna och låter ledamöter tänka, jobba och tycka fritt vilket innebär att jag inte behöver tycka lika som EU-ledamöterna i alla lägen, sammanfattar han.

TIA:s Schölin ser de olika åsikterna som bekymmersamt eftersom man som väljare vill veta vad partier representerar hellre än enskilda beslut för stunden.

Vi bad även Corazza Bildt förklara hur hon tänkte när hon röstade för mer liberalisering, om hon har dialog med Bergheden och vilken ståndpunkt i detta anser hon är den moderata hållningen som ska gälla. Hennes eller Berghedens? Trots upprepade framflyttningar av deadlinen för svar, har hon valt att inte förklara sig.
- Det är olyckligt att EU-representanter sparkar undan benen på partikamrater på riksdagsnivå som har både kunskap och säger sig vilja arbeta för svensk åkerinäring och om det är så att Corazza Bildt har en egen agenda, kan det få betydande konsekvenser eftersom EU-direktiv står över eventuella riksdagsbeslut i detta. Som chaufför måste man ha fokus på hela vägen och rattsurfare vill vi inte ha vare sig i hytten eller i politiken, avrundar Nette Schölin, TIA.

 

Om artikeln

Publicerad: Måndag 29 Maj 2017, kl 17:12
Kategori: Nyhet
Taggar: EU, Mobilitetspaketet, Röstning, Vägtransportpaketet

Johan överlevde den allvarliga kraschen

Vill att EU-ekipagen förbjuds vintertid

"Jag ser det som ett problem att man tillåter den här typen fordon i vårt klimat på hala vintervägar". Detta säger Johan Lavås som med en hårsmån klarade livhanken då ett EU-ekipage vek sig och snurrade över på hans vägbana på E4 Mellan Härnösand och Timrå.
Samma tur hade inte en av de andra personerna som var inblandad i den svåra olyckan, som krävde ett dödsoffer.

Regeringen skyndar långsamt med utredning om konkurrenskraft

Den 19 april 2017 debatterade och fattade riksdagen beslut om ett tillkännagivande till regeringen om att tillsätta en utredning för att skyndsamt stärka den svenska åkerinäringens konkurrenskraft. Sten Bergheden (M) konstaterar att utredningen lyser med sin frånvaro och efterlyser den hos infrastrukturminister Tomas Eneroth.

Skillnad på Streetrace och manipulerad skrivare

Därför kan en lastbil inte förverkas och skrotas

Hovrättsdom fastställer att fordon som används i streetrace är att betrakta som brottsredskap. Därmed ges det klartecken till polisen att förverka sådana fordon. Vi har tittat närmare på om domen är applicerbar även på tunga yrkesfordon som används på ett olagligt sätt. Svaret är ja, men ändå mest nej.

Fixemer åter i rampljuset för otillåtet cabotage

”Polisen kan inte bevisa något, de bara tror”

En tjeckisk dragbil med Fixemer-trailer. Misstänkt, otillåtet cabotage. Vi har sett det förr. Alldeles för ofta, vilket även Fixemer tycker. Martin Urban är ansvarig för Nordentrafiken på Fixemer.
- Polisen kan inte bevisa någonting, de är inte säkra, de bara tror att något är fel, menar han.

Kustbevakningen fann stulna båtmotorer vid hamnkontroll

I samband med en lastsäkringskontroll i Ystad hamn, upptäcker Kustbevakningen tre stulna båtmotorer.
- Vi hittade motorerna i en skåpbil som var på väg ut ur landet. Motorerna låg gömda i bilen tillsammans med däck och fälgar, förklarar Mattias Lindholm, kommunikatör på Kustbevakningen.

Dömd för grov rattfylla drar tillbaka överklagan

Den polske föraren stoppas utanför Sundsvall, döms till fängelse för grov olovlig körning samt grov rattfylla. Han överklagar till Hovrätten, men har nu dragit tillbaka sitt överklagande.

Nu kan vägar öppnas för 74 tons lastbilar

Regeringen har i dag fattat beslut om regelverket kring BK4-bestämmelserna. Det öppnar för Trafikverket att besluta om vilka vägar som ska tillhöra BK4, det vill säga vilka vägar där 74 tons lastbilar blir tillåtna.

Dryga böter och fängelse för fuskande chaufförer - i Danmark

Tungvognscenter Syd ser till att det danska rättssystemet inte tillåts ligga på latsidan. Den här veckan har två chaufförer, en dansk och en turkisk, fått erfara hur den danska rättvisan ser på transportfusket.

Polis och kommun gjorde arbetsplatskontroll på bilverkstad i Ljungby

Under tisdagen gjorde polisen i samverkan med Ljungby kommun en så kallad arbetsplatskontroll hos Padikovi Transport Logistic, en bilverkstad med bulgarisk adress, men med verksamhet i Ljungby.
- Det var en hel del polisbilar på området och poliserna kontrollerade lastbilar som stod parkerade där, berättar en läsare som bevittnade händelsen.

Transportföretagen vill ha avkylningsperiod för cabotagetransporter

Transportföretagen föreslår en "avkylningsperiod" för cabotagetransporter för en ökad tydlighet av regelverket.
- Att göra transportupplägg som mer eller mindre innebär att det bedrivs permanent cabotage är inte syftet med cabotagebestämmelserna, säger Stefan Back på Transportföretagen.

DEBATTARTIKEL

Thomas Morell (SD):

Trafiksäkerhet, vad är det?

De senaste veckorna har vägunderhållet runt om i landet diskuterats i flera forum. Dåligt plogade vägar och ishalka har verkligen blivit ett hett debattämne. Under en bilresa i veckan lyssnade jag på radio Dalarna och där svallade känslorna hos de radiolyssnare som ringde in till studion – med all rätt.
Vägunderhållet har blivit påtagligt sämre de senaste åren och det är något som främst yrkesförarna kan skriva under på.

John Eggens Åkeri riskerar mångmiljonsmäll i ”dieselhärva”

SÅ Skaraborg: ”Hela situationen är olustig”

Branschmedia och dagspress går i februari ut med att ett Skaraborgsåkeri, efter Skatteverkets beslut den 22 december, tvingas betala runt fyra miljoner kronor i moms och skattetillägg för köp av "fuldiesel". Saken kan tyckas vara klar, men så är inte fallet. Beslutet har överklagats till Förvaltningsrätten och kritik på flera plan riktas mot Skatteverkets utredning.

Polskt åkeri fick betala 40 000 för otillåtet cabotage

”En stjärna i kanten till bilinspektören”

Bilinspektören i Helsingborg noterar att några lampor inte fungerar på det polska trailerekipaget. Han beslutar sig för att stoppa det. En stund senare visar det sig att ytterligare ett otillåtet cabotage kan läggas till den redan ganska dystra statistiken.

DEBATTARTIKEL

Förhindra industrins dolda dödsfällor!

I maj dog ännu en lastbilschaufför på jobbet. En truck backade över honom vid lastning på ett stålverk. En tragedi för de anhöriga. Ett djupt personligt trauma för den som körde trucken. Ett allvarligt misslyckande för stålföretaget som lät det hända i sin verksamhet. Och djupt störande för alla oss andra. Det som kanske är mest oroväckande är att den aktör som har mest makt i sammanhanget, Arbetsmiljöverket, inte arbetar aktivt med att undvika dessa olyckor.

Bulgar ska betala 700 000 för manipulerad färdskrivare

När danska Tungvognscenter Syd kontrollerade ett bulgariskt ekipage vid Kolding i fredags, visste poliserna inte att detta skulle bli ett riktigt långt "projekt", som skulle pågå till långt ut på natten mot lördag.
Men för den danska statens del, blev det troligtvis, rent ekonomiskt, en lönsam historia.

Tidningen Proffs fre 26 januari 2018

26 januari 2018

Proffs är tidningen som vågar sätta fingret på problemen i branschen! Vi riktar oss till alla som varje dag och natt, året runt, arbetar med vägtransporter - och som vill att konkurrensen om uppdragen ska ske på lika villkor. Tycker du som vi? Då ska du absolut prenumerera på - eller annonsera i - tidningen Proffs!

Papperstidningen Webbtidningen

Krönika i Proffs

“”Det finns många goda skäl att ändra vårt beteende i trafiken””

Även i en mindre tät och stressig trafikmiljö än den vi har idag på många platser i landet, är det viktigt att visa hänsyn och omdöme samt att följa de begränsande normer som följer av trafiklagstiftningen. När det gäller vikten av att förare är utan alkohol- eller drogpåverkan håller de allra flesta med. Samtidigt finns det många påverkade förare ute i trafiken varje dag. Som inte fångas in och lagförs. Men som för varje ny stund motorfordonet framförs medför en förhöjd risk också för andra trafikanter.
Läs hela Sven-Erik Alhems krönika »

 

Branschens hemsidor


Söker du företag i branschen? Du hittar dem här: Till Branschens hemsidor »

Annonser

 

Tidningen Proffs fre 26 januari 2018
Stäng

26 januari 2018

  Tidningen Proffs, yrkesförarnas egen tidning, kommer ut 12 gånger per år. Varje nummer är laddat med artiklar från verkligheten, vad som är nytt inom branschen, vilken teknik som ökar säkerheten och vilken som sänker bränsleförbrukningen, med mycket mera.

I det senaste numret skriver vi bland annat om...

  • Framgångsrik skogslogistik i Scaniaägda Lots
  • Cecilia har järnkoll på Lots-transporterna
  • Hur kan man välja att inte köra lastbilar?
  • Konstnär - med lastbilar som canvas
  • Ingenjör med passion för lastbilar
  • Hjullastaren som inte ville till Uppsala
  • Räddningen när olyckan är framme
  • Stoneridge visar framtiden i digital backspegel
  • Volvohytt helt i plast - på USA-museum

Bli prenumerant
Det är enkelt att bli prenumerant, och det kostar inte mer än 315 kr (inkl moms) för ett helår. Klicka dig vidare till prenumerationssidan för att se fler alternativ och läsa mer information.

Bli prenumerant