Foto: Läsarbild

Kreiss om parkeringsproblemen:

”Varför har ingen tagit kontakt med oss?”

Parkeringsproblemen i Ängelholm fortsätter att eskalera och har under det senaste halvåret antagit oanade proportioner. Nedskräpningen ökar, bränsle tankas och tomgångskörningen är nu omfattande.

En lördag i september 2016 slås någon form av rekord på Kungsgårdens lastbilparkering i Ängelholm då antalet parkerade lastbilar och släp var cirka sextio. Redan då stack det lettiska åkeriet Kreiss ut och i dag dominerar de helt gatubilden där.

Platsen saknar alla sanitära faciliteter vilket skapar ett påtagligt problem och hushållssopor hamnar allt oftare i naturen liksom oljor och andra produkter man finner i en verkstad.

Det har även dokumenterats att det levereras diesel med utländsk tankbil till platsen där det sedan tankas. Den uppgiften är inte bekräftad då vi inte har sett bilder på själva tankningsförfarandet.

Ögonvittnen berättar vidare att det kommer bussar dit med chaufförer som ska avlösa dem som finns på plats.

Lägg därtill att förarna, om än för hand, setts flytta gods mellan enheter, så ter sig Kungsgården i dag mer som en terminal än en tillfällig plats för rast och vila. När kylan slog till kom ytterligare ett problem med att det nu dygnet runt finns ett antal fordon som står på tomgång.

I Proffs nr 2016-10, publicerade vi den första artikeln om Ängelholmsparkeringen. Då skulle kommunen snart ha ett första möte för att se hur man skulle angripa saken.

Ytterligare ett möte hölls, men ännu har inga mer konkreta åtgärder blivit synliga än den i augusti då parkeringstiden med skyltar begränsades till 24 timmar, något förarna snabbt lärde sig att kringgå.

Senare berättar enhetschefen för Stadsmiljö i Ängelholm, Anders Lundin, att man deltagit i ett möte som Helsingborgs Stad genomfört på temat ”problematik kring uppställningsplatser för lastbilar”. Man kommer att närvara även under nästa möte då åtgärder ska diskuteras.

I dag intervjuade vi ansvarig för Ängelholms Miljöenhet, Pernilla Fahlstedt, som endast varit i tjänst en knapp månad och även om hon har hört om Kungsgården, har hon inte hunnit sätta sig in i saken helt ännu. Vi skickar därför information och bilddokumentation till henne tillsammans med frågor.
- Jag kan inte garantera att vi kan svara i dag eftersom det beror på om de som har handlagt ärendet finns på plats, säger hon.

Vi avslutar samtalet med att någon form av initialt uttalande bör de kunna komma med i dag, men så blir det inte.

Redan under första intervjun med Anders Lundin ställde vi frågan om huruvida de varit i direktkontakt med Kreiss för att påtala problemet och få till stånd en dialog. Svaret blev då nej, precis som när frågan åter ställdes nyligen. Proffs tar kontakt med informationsansvarig Svetlana Avene-Avanina på Kreiss och beskriver situationen.
- Det är första gången jag hör detta. Varför har ingen tagit kontakt med oss tidigare, säger hon bestört.

Samtalet kommer att handla även om de uppenbara brotten mot svensk miljölag vad beträffar tomgångskörningen, reparationerna och dieseltankningen. Saker som kan rendera i kännbara böter för företaget. Hon vill ha mer information och dokumentation via mejl vilket ombesörjs utan dröjsmål.

Kan vi förvänta oss att Kreiss kommer att agera skyndsamt och hur ser tidsperspektivet ut?
- Jag kommer att ta informationen till ansvarig person, men kan inte säga om det blir förändringar inom exempelvis två veckor. Det är mycket svårt att hitta platser för lastbilar att stå på i Sverige, avslutar Avene-Avanina.

 

Se filmen från Kungsgården: 

Dieseldimman ligger tung på det fullbelagda Kungsgården och när filmaren närmar sig ett fordon på tomgång, blir föraren aggressiv.
Foto:  Ricard Bergqvist 

 

Om artikeln

Publicerad: Onsdag 11 Januari 2017, kl 16:09
Kategori: Nyhet
Taggar: Ängelholm, Helsingborg, Kreiss, Parkeringsproblem

Regeringarna överens

Postnord får statligt miljardstöd

Idag har de danska och svenska regeringarna kommit överens om att stödja genomförandet av den nya produktionsmodellen för Postnords danska verksamhet (Post Danmark).

Polisen redovisar Yrkestrafikveckan:

Cabotagekontrollerna som bortblåsta i statistiken

Under vecka 41 satte polisen extra fokus på den tunga trafiken. Under den insatsen, som för övrigt pågick i hela EU, kontrollerades totalt närmare 1 200 lastbilar här i Sverige – och att kontrollerna behövdes, råder det inga tvivel om. Inför "Yrkestrafikveckan" talades det om att fokusera på cabotagetrafiken.
- Men i polisens summerande rapport finns det märkligt nog inte ens en kolumn för cabotage, konstaterar Göran Rosengren, chefredaktör på Proffs.

Apotea ber om ursäkt för olaglig betongtransport

"Ska inte ske igen"

Igår rapporterade vi om ett lettiskt åkeri med betongbilar som fick betala sanktionsavgifter för överlast och otillåtet cabotage. Betongen skulle levereras till en byggarbetsplats där Apotea bygger ett nytt centrallager och idag ber företaget om ursäkt för det inträffade. Apoteas vd lovar dessutom bot och bättring.

Lettisk åkare fick betala dyrt för olaglig betongtransport

Överlastad lettisk betongroterare kördes av en förare som endast kunde uppvisa gemenskapstillstånd. Inget nyttjanderättsavtal fanns och transporterna uppfyllde inte kriterierna för vare sig cabotagetransport eller ”eget gods”.
Klampen på tills förskottet på sanktionsavgiften betalats, med andra ord. Och under tiden, börjar betongen så sakteliga att stelna...

Rumänskt åkeri fast för manipulation - igen

En rumänsk lastbil som tidigare stoppats av danska Tungvognscenter och som då ertappades med att ha manipulerat AdBlue-tillförseln stoppades återigen av samma grupp poliser. Och även den här gången hade åkeriet trotsat lagen på samma sätt – och mer därtill.

Skärpt lagförslag för utstationeringsdirektivet på bordet – men inte för transportsektorn

Lika lön för lika arbete ska gälla för alla på samma plats. Det blev resultatet när Europaparlamentets sysselsättningsutskott på måndagskvällen röstade för förslaget till nya regler för dem som arbetar i ett annat land än där de är anställda. Detta berättar Marita Ulvskog (S), tillförordnad ordförande för sysselsättningsutskottet och delegationsledare för de svenska socialdemokraterna i Europaparlamentet.
Transportsektorn omfattas dock inte i nuläget av förslaget, utan kommer att behandlas separat.

Preem tecknar nya transportavtal

Preem tecknar fem nya transportavtal för Sverige med start under hösten 2018. Nya transportörer av drivmedel blir Skanol, Sundfrakt och BDX, medan Thorins och Wibax blir nya transportörer av tjockolja.    

Smugglade över 74 kilo narkotika i lastbil

I dag åtalas en 39-åring vid Helsingborgs tingsrätt misstänkt för synnerligen grov narkotikasmuggling. Tullverket stoppade honom med cannabis och kokain till ett värde av cirka 25 miljoner kronor i missbrukarledet.

Förare anhållna – misstänkta för mordförsök

Göteborgs-Posten rapporterade i helgen om två personer som anhållits misstänkta för försök till mord i Göteborg. De anhölls efter att annan man hittats medvetslös vid en uppställningsplats för lastbilar i Partille.

Aktivister blockerar SCA:s massafabrik

Greenpeace stoppade idag tillsammans med en fyrtiotal aktivister från sju länder tillförseln av avverkad skog till Östrand pappersmassafabrik genom att blockera lastbilsinfarten samt järnvägsrälsen och andra vägar in till området. 

DEBATTARTIKEL

Här stannar Sverige:

Vad kan våra EU-politiker åstadkomma?

EU:s förslag till vägpaket med bland annat cabotageförändringar, möjlighet att ta två förkortade helgvilor. Allt för att den fria marknaden ska stärkas, den fria konkurrensen måste hållas uppe och gälla även transporter.  

VÄRLDSPREMIÄR

Helelektrisk lastbil från Volkswagen

I veckan samlades ett hundratal journalister i Hamburg för en uppdatering om det senaste inom Volkswagens nyttofordonsgrupp. Proffs deltog som enda svenska facktidning. Högste chefen Andreas Renschler identifierade här de nyckelområden som blir avgörande för alla framtida lastbilstransporter. Nämligen logistik, fordon som är självkörande och uppkopplade samt utsläppsneutrala transporter.

DEBATTARTIKEL

Morell, SD:

”Cabotagereglerna missbrukas å det grövsta”

Åkerinäringen har under lång tid påtalat att den olagliga trafiken slår ut den seriösa åkerinäringen. Nu ser vi tydligt att även däckbranshen påverkas negativt av den här situationen. Man ställer sig givetvis frågan – hur många företag och arbetstillfällen skall försvinna innan regeringen vaknar ur sin djupa dvala?
Detta skriver Thomas Morell, riksdagskandidat för SD, i en debattartikel idag. 

Transports ordförande:

”Absurt med yrkestrafikvecka för polisen”

Transportarbetareförbundet pekar idag på det absurda i att polisen nu har ägnat en vecka åt att kontrollera den tunga trafiken på svenska vägar. Med tanke på hur det ser ut och hur bristerna påverkar trafiksäkerheten, svensk åkerinäring och drabbar många människor hårt så borde det alltid vara fokus på detta. Mer resurser behövs, liksom åtgärder som exempelvis gps-övervakning, det menar förbundets ordförande Tommy Wreeth.

Delade meningar om vinterdäckskrav

Eneroth (S): ”Vi måste våga vara proaktiva”

I våras lämnade riksdagen två motioner om utökad vinterdäckslag utan bifall. Man hänvisade till utredningar som gjorde gällande att säkerhetsvinsterna med vinterdäck inte var tillräckliga för en skärpt lagstiftning. Nu skärper istället infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) vinterdäckskravet för bussar och lastbilar.

Tidningen Proffs fre 29 september 2017

29 september 2017

Proffs är tidningen som vågar sätta fingret på problemen i branschen! Vi riktar oss till alla som varje dag och natt, året runt, arbetar med vägtransporter - och som vill att konkurrensen om uppdragen ska ske på lika villkor. Tycker du som vi? Då ska du absolut prenumerera på - eller annonsera i - tidningen Proffs!

Papperstidningen Webbtidningen

 

Tidningen Proffs fre 29 september 2017
Stäng

29 september 2017

  Tidningen Proffs, yrkesförarnas egen tidning, kommer ut 12 gånger per år. Varje nummer är laddat med artiklar från verkligheten, vad som är nytt inom branschen, vilken teknik som ökar säkerheten och vilken som sänker bränsleförbrukningen, med mycket mera.

I det senaste numret skriver vi bland annat om...

  • Debatt i Ljungby - med fokus på branschproblemen
  • Scanias Opticruise nu med Clutch on demand
  • Proffs har provkört Scania XT
  • Lastbilsfestivalen med extra allt
  • Assen ett paradis för lastilsentusiasten
  • Mittia - en populär träffpunkt för \"skogstokiga\"
  • Ingvars klenod tungbromsad med muskelservo
  • Välbesökt Änglarunda för tredje gången
  • ... och mycket mer ...

Bli prenumerant
Det är enkelt att bli prenumerant, och det kostar inte mer än 315 kr (inkl moms) för ett helår. Klicka dig vidare till prenumerationssidan för att se fler alternativ och läsa mer information.

Bli prenumerant