Veidekke inför krav på backkamera

Veidekke Anläggning inför krav på backkamera på alla maskiner och fordon över 7,5 ton på sina arbetsplatser. Kravet innebär att alla leverantörer ska ha backkamera på sina fordon senast den 30 juni i år. Det nya kravet är utöver det redan befintliga kravet på akustisk backningssignal.

Veidekke i Norge införde liknande krav i slutet på förra året och nu följer Veidekke Anläggning i Sverige efter. Antalet olyckor och tillbud med backande maskiner har dramatiskt ökat och i maj 2014 backades en anställd ihjäl i en tunnel på en av Veidekkes arbetsplatser i Norge.
– Vi jobbar i en bransch som haft för många oönskade händelser med backande anläggningsmaskiner. Backkamera är ett billigt hjälpmedel när det gäller att rädda liv och öka säkerhet, säger Per Brinck, affärsområdeschef för Veidekke Anläggning.

För Veidekke finns det fyra riskområden som sticker ut mer än andra och kommer att få ett ökat fokus framöver. Det är fall från höjd, fallande föremål, kläm/fång-olyckor och stora fordon.

– Vi har i år tagit fram ett HMS-årshjul för att tydliggöra och visualisera vårt fokus påförbättringar av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM). De ämnena vi har valt till årshjulet baserar sig både på de skador och på de händelser som sker oftast och på de skador och händelser som är allvarligast i vår verksamhet, säger Kathrine Larsson Andrén HMS-chef Veidekke Anläggning.

Veidekke Anläggning är ett av de första stora anläggningsföretagen som inför krav på backkamera, och man hoppas nu att resten av branschen följer efter.

Om artikeln

Publicerad: 2016-01-13 12:11
Kategori: Nyheter
Taggar: Arbetsmiljö Säkerhetskrav Veidekke Anläggning