Chauffören på bilden har inget med artikelinnehållet att göra.Fotograf: Göran Rosengren

Trafikpoliser på fel plats ger bättre ”cabotagestatistik”

?I hamnen hittar man inga olagliga cabotage?

Under tisdagen förmedlade en del tidningar ett pressmeddelande från Transportstyrelsen som kungjorde att kampen mot den olagliga cabotagetrafiken har gett ett positivt resultat. Vi på tidningen Proffs avvaktade publicering. Vi fick känslan av att fler frågor nog behövde ställas. 
Har den hårdare lagstiftningen gett resultat? Ja, tycker man på Transportstyrelsen. Nja, säger trafikpolisen.
- Frågan är vem det är som man vill göra gladare av att presentera en "myndighetsuppfattning", kommenterar Göran Rosengren, chefredakör på tidningen Proffs.

Sedan mars förra året, har 72 ärenden kommit in till Transportstyrelsen varav 60 har betalats i förskott. Resten går enligt myndigheten till indrivning. Rainer Nilsson är sektionschef för tillsyn av vägarbetstid på Transportstyrelsen.
– Vi upplever att problemen med utlandsbaserade transportföretag som missköter sig har minskat. Den ökade kontrollen och sanktionsavgifterna har haft en avskräckande effekt, säger Nilsson.
– Vi ser färre av de så att säga ”enkla” fallen, säger han till tidningen Proffs.

Samtidigt är de fall som fortfarande kommer in tidskrävande, då mer material kommer in från polisen.

Med tanke på att polisens omorganisation ger färre trafikpoliser som utför kontroller, väcks frågan om huruvida de färre fallen kanske beror på ett minskat antal kontroller. Är det samma antal kontroller, men ändå färre cabotageärenden?
– Polisens omorganisationsförändringar har jag för lite insikt om för att kunna uttala mig och jag kan inte kommentera hur många, säger Nilsson och tillägger att upplevelsen bland annat består i att vissa av de mer frekvent förekommande företagen, inte längre rapporteras i samma omfattning av polisen.

Det finns således inget statistiskt underlag som kan bekräfta det Transportstyrelsen upplever?
– Nej, men vi hoppas kunna få det längre fram, avslutar Rainer Nilsson på Transportstyrelsen.

Samtliga av polisen inrapporterade fall, har styrkts av Transportstyrelsen.

Att antalet minskar bör ju Transportstyrelsen så klart ha koll på. Men trafikpolis Sören Johansson i Helsingborg blir fundersam över Transportstyrelsens slutsats.
– Frågan är ju vad man jämför med? Om man menar att en minskning är att gå från 40 till 37 så stämmer det ju, menar Johansson, vars uppfattning är att allt handlar om vad polisledningen väljer att prioritera.

Sören Johansson ger ett färskt exempel.
– Hittills i år har vi i Helsingborg inte rapporterat ett enda fall av olaga cabotage. Men det beror troligtvis inte på att alla åkerier plötsligt har börjat köra lagligt. Det beror snarare på att vi är beordrade att stå i hamnen och utföra gränskontroller. Och i hamnen hittar man naturligtvis inga olagliga cabotage, förklarar han.

Hur som helst, känner han ändå inte att det är meningslöst att stå i hamnen.
– Vi upptäcker en hel del kör- och vilotidsbrott och bristfälliga lastsäkringar. 

Transportstyrelsens Rainer Nilsson säger att bland annat den ökade kontrollen har haft en avskräckande effekt. Sören Johansson blir tyst en stund.
– Polismyndigheten har inte initierat någon speciell satsning på att kontrollera cabotagetrafiken. Det är snarare så att enskilda grupper på olika håll i landet har sett möjligheterna i att kunna ta ut förskott på sanktionsavgifter för cabotagebrott, avslutar Johansson.

Proffsredaktionens slutsats efter våra intervjuer är att man nog bör avvakta med att dra allt för stora växlar av att antalet inrapporterade ”olagliga cabotage” tycks minska. Om trafikpolisens resurser hade förvaltats annorlunda, hade sannolikt fler cabotagebrott kommit i dagen.
– Frågan är vem det är som man vill göra gladare av att presentera en ”myndighetsuppfattning” så som man gjort i det här fallet, funderar Proffs chefredaktör, Göran Rosengren.
– Man ska aldrig underskatta värdet av att vara källkritisk. Extra viktigt blir det för en myndighet att presentera väl underbyggda siffror och sluta upp med att i pressmeddelanden dela med sig av sina spekulationer. Sådant gynnar definitivt inte branschen och absolut inte trafikpolisen, avslutar Rosengren.

Om artikeln

Publicerad: 2016-01-20 11:54
Kategori: Nyheter
Taggar: Olaga cabotage Sanktionsavgifter Trafikpolisen Transportstyrelsen