Ekipaget på bilden har inget med artikeln att göra.Fotograf: Tommy Holl / Arkiv

Alexandersson: ?A- och B-lag inom SÅ?

Sveriges Åkeriföretag: ”Förstår att det finns frustration”

Nu är det offentliggjort att Svenskt Lastbilsägar Förbund, SLF, sätter igång sin verksamhet efter årsskiftet. Missnöjda medlemmar i Sveriges Åkeriföretag har tagit steget full ut och skapat ett nytt alternativ för Sveriges åkare.

Redan nu finns SLF på Facebook (FB) och är för endast åkare. Vi hittar deras motsvarighet i Norge som Norges Lastebileier- Forbund. SLF:s hemsida är under uppbyggnad och ett fyrtiotal åkerier är på väg att lämna Sveriges Åkeriföretag (SÅ) för att ansluta sig till SLF.

Proffs talar med SLF:s kontaktperson, åkaren Håkan Alexandersson i Kungälv, som säger att det har varit en hissnande resa.
– Vid årsskiftet drar vi igång på riktigt, säger han glad. Då ska vi också ha en anställd som ska sköta det administrativa.

Det kommer alltså att tas ut en medlemsavgift, men SLF ska inte vara vinstdrivande.

Offentliggörandet skedde på Radio P4 Göteborg.
Idén har legat och grott länge och i takt med ett ökat missnöjet gentemot SÅ:s sätt att arbeta och bemöta många av sina medlemmar, fick idén struktur. Brytpunkten kom vid årsmötet i Skaraborg 2015.
– Vi försökte bland annat få gehör för att få in nytt blod i organisationen genom en maximigräns för antalet år i styrelsen och vi begärde insyn i valberedningens arbete, men fick ingen respons alls, säger Alexandersson och påtalar Valberedningens maktposition.

Han berättar att SÅ exempelvis skapat ett A- och B-lag genom Fair Transport som cirka 1300 – 1400 medlemmar skrivit på.
– Menar de att de andra är oseriösa då, undrar han. Förutsättningarna för åkerinäringen förändras inte genom att en handfull skriver på ett papper.

Alexandersson anser att SÅ blivit nära nog en egen ”inre krets” vars egen existens och överlevnad, är viktigare än medlemmarnas sakfrågor.

Vad ska SLF göra bättre än SÅ?
– Vi ska lyssna på våra medlemmar och ligga minst två steg före i händelsernas utveckling, säger han. Vi ska anpassa arbetssättet till den internationella och snabba verklighet vi lever i.

Antalet bilar en åkare har, är oväsentligt eftersom alla är lika viktiga. Och något som är otroligt viktigt för SLF är att de är helt opolitiska.
– Vi kommer att samarbeta med dem som driver våra frågor framåt – oavsett partitillhörighet, understryker Alexandersson.

Han tar upp vikten av att synas och höras i media samt att man ska närvara på branschrelaterade event och meetings där en politisk debatt förs.
– Vi tänker inte ”plocka russinen ur kakan” och välja ut de event som ger oss mest publicitet eftersom debatten ska föras på alla platser, påpekar han.

De egna kontakterna i Bryssel, kommer att byggas upp efterhand och inleds av att SLF presenterar sig och talar om att de vill träffas.

Att vara medlem i både SLF och SÅ, ser Alexandersson inte som ett problem i sig. Möjligen kan medlemmen hamna i intressekonflikter beroende på att frågor kan drivas på olika sätt.

Hur kommer ni att agera om medlemmarna vill ha stöd för stridsåtgärder?
– Vi får ta ställning till de enskilda fallen, men vi kommer inte att vara främmande för att stötta en hårdare linje om så krävs, säger Alexanderson.

En utmaning blir att få åkare att inte bara se sin egen nisch och att agera tidigt. Alldeles för många tror att just deras område är ”fredat” och inte kan utföras av billigare aktörer.
– Inte ens det mest lokala, exempelvis sopbilarna, kan känna sig säkra på att inte bli utbytta, säger han. 

Är detta en milstolpe för åkerinäringen?
– Ja, det tycker jag absolut att det är. SÅ har varit det enda alternativet under decennier och har blivit en tungrodd, administrativ koloss som inte längre mäktar ta tillvara alla medlemmarnas intressen samt arbetar på ett sätt som inte riktigt passar i den verklighet vi upplever så påtagligt ute på vägarna. SLF ska komma med nya infallsvinklar och arbeta på ett modernt sätt, avslutar Håkan Alexandersson, talesperson för SLF.

Eftersom SLF inte startat upp helt ännu och därmed inte har en offentlig agenda som de arbetar efter, är det inte lätt för SÅ att ha åsikter om SLF. Men Åsa Sköld, pressekreterare på SÅ, svarar ändå på våra första frågor kring detta och berättar att de inte kände till SLF förrän det kom ut idag. Hur ser ni på att få en konkurrent?
– Vi förstår att det finns frustration bland åkarna inför konkurrensen de utsätts för och det tar lång tid för kvarnar att mala, säger hon. SÅ har åstadkommit flera bra förändringar i exempelvis regelverken, men allt tar tid.

Kommer SLF:s arbete att påverka hur SÅ fortsätter sitt arbete?
– Vi kommer att fortsätta vårt arbete och kommer även fortsättningsvis att utvärdera och omvärdera vårt arbete kontinuerligt, svarar Sköld. Vi har alltid samarbetat med alla partiers representanter och kommer att fortsätta så.

Är det möjligt att SLF och SÅ kan komma att samarbeta i vissa frågor?
– SÅ:s medlemmar påverkar vad vi ska arbeta med och om det är något särskilt de vill att vi ska göra, är det bara att höra av sig, säger Sköld. Så, möjligt är det väl alltid.

Om en SÅ-medlem vill vara medlem i både SÅ och SLF, ser ni det som problematiskt?
– Det vet jag inte ännu eftersom det är en styrelsefråga som vi får ta upp om det blir aktuellt, förklarar hon.

Avslutningsvis vill Åsa Sköld understryka att alla krafter som arbetar för branschens bästa, välkomnas. Och Proffs kommer att följa utvecklingen kring detta.

Om artikeln

Publicerad: 2015-09-10 09:19
Kategori: Nyheter
Taggar: Håkan Alexandersson SLF Svenskt Lastbilsägar Förbund Sveriges Åkeriföretag