Från SÅ:s Facebooksida

Kritiska röster på Facebook om SÅ:s Brysselresa

Gegö: ?Vi vill inte exkludera någon folkvald?

När Sveriges Åkeriföretag, SÅ, lägger upp på sin Facebooksida att de varit i Bryssel, för att "lära mer, påverka och lyfta åkerinäringen" och bland annat endast träffat Jens Nilsson (S) som representant för vår bransch i EU, blev reaktionerna starka och kommentarerna många.

Vi läser på SÅ:s Facebooksida att de varit i Bryssel för att ”lära mer, påverka och lyfta åkerinäringen” (rubrik på FB). Varje år träffar SÅ sina viktigaste samarbetspartners på olika platser i Europa och i år blev det Bryssel.

Inbjudna var SÅ, Statoil och Trygg-hansa och i samarbete med Nordic Logistic Association, NLA, som skötte det praktiska, lades ett program upp, i samråd med SÅ, som även omfattade kringaktiviteterna.
– Syftet med att ha mötet i Bryssel var inte att påverka politiskt, säger Erika Svanström, kommunikationschef på SÅ. Vi och våra samarbetspartners var på gemensam affärskonferens och skulle ha vårt möte och till det olika kringaktiviteter.

Stämmer det att SÅ inte kunde påverka innehållet i programmet under torsdagen?
– Ja, det stämmer, svarar Svanström. Vi har inte lagt oss i planeringen när det gällde val av studiebesök, men vi kunde tipsa om personer som kunde hjälpa till att ordna ett studiebesök i parlamentet och vilka andra vi kunde träffa som var relevanta för våra samarbetspartners.

Att träffa enbart Jens Nilsson, sågs inte som något problem. Varför träffade de inte även Peter Lundgren (SD)? Svanström pekar på att de inte heller träffade Lars Adaktusson (KD), men att ingen reagerat på det.
– Det är väl tre personer som framfört kritik på FB och alla har frågat om SD, vilket vi redan har kommenterat på FB.

Proffs funderar på om det uteblivna intresset för Adaktusson kanske beror på att han inte har profilerat sig särskilt mycket ute bland branschfolket. Men det håller Svanström inte alls med om.
– De som har synpunkter på vem vi borde träffa, har de full koll på hur vi arbetar redan idag på EU-nivå? undrar hon. Vi kan EU och vi bedömer vilka vi behöver träffa, när och var.

Svanström förklarar att Adaktusson för övrigt faktiskt är en viktig person i EU:s största grupp med bäst möjligheter att påverka.
– Syftet med resan var dock affärskonferensen och att träffas som grupp. Parlamentet var bara en del i ett större program. Målet var att hitta goda effekter för medlemsföretagen och åkerinäringen, säger Svanström.

Richard Gegö är vd för SÅ och han bekräftar syftet med resan och därför blev han förvånad över reaktionerna.
– Vi vill inte exkludera någon folkvald, understryker han. Och de reaktioner som kommit efter denna resa, oavsett syftet vi hade, tar jag med mig in i framtiden så att det inte ska uppstå något liknande igen, säger han.

På NLA bekräftar vd Sören Larsen att det var han som lade upp agendan under besöket. Han kände också till diskussionerna som uppstått.
– Jag skapade ett program som skulle ge en inblick i hur man kan utföra internationell påverkan i Bryssel, säger Larsen. Jag valde ut en representant från varje institution med rätt kompetens för detta.

Han säger att fokus inte låg på att träffa specifikt de svenska representanterna och hade han inte lyckats boka in Jens Nilsson, hade det blivit någon annan med rätt kompetens, oavsett nationalitet.

Chef för branschavtal Yrkestrafiken på Trygg-Hansa, är Fredrik Avervik. På frågan om hur bra det var att endast träffa Jens Nilsson och inte Peter Lundgren visar det sig att han inte alls känner till Lundgren och således inte har synpunkter på detta.
– Men jag vet att de inbjudna grupperna på mötet betalade sina egna kostnader, säger han.

Programmet för vistelsen fick de presenterat i färdigt skick. Vem som ansvarat för upplägget, känner han inte själv i detalj till, varför pressansvarig Hanna Axelsson får svara. Hon säger att det var SÅ, i samarbete med NLA, som ansvarat för innehållet och även kunnat påverka detta. 

Om artikeln

Publicerad: 2015-09-09 08:07
Kategori: Nyheter
Taggar: NLA politik Sveriges Åkeriföretag