TRANSPORTFUSKET I FOKUS
Ett litet urval av tidningen Proffs rubriker på senare tid, som rör Trafikpolisens viktiga arbete.

Kräver besked om trafikpolisen:

Här stannar Sverige skickar öppet brev till Ygeman

Här stannar Sverige, HSS, har i ett öppet brev ställt frågor till inrikesminister Anders Ygeman (S). I brevet undrar man bland annat vad Ygeman tänker göra för att förhindra att trafikpolisen ska försvinna.
HSS funderar bland annat på vad ministern tänker göra för att minska den brottslighet som försiggår på det svenska vägnätet.

Gräsrotsaktionen Här stannar Sverige ställer här frågor direkt till inrikesminister Anders Ygeman (S) rörande trafikpolisens situation.

Vi på #Härstannarsverige har idag erfarit att trafikpolisen i Göteborg kommer att decimeras på ett alarmerande sätt.

Antalet trafikpoliser i Göteborg skall decimeras ifrån 26 st till 20 st, de 6 st som får gå är trafikpoliser som arbetat i yttre tjänst 3-7år, när de har lämnat sina tjänster finns på papperet 20st kvar i tjänst (i realiteten färre enligt uppgift).
50 % av de kvarvarande trafikpoliserna har passerat 60år och kommer inom en snar framtid att avgå i pension, det tar 10år att utbilda en trafikpolis.

Hur tänker inrikesministern bemöta de förestående pensionsavgångarna inom trafikpolisen?

Göteborgs hamn är nordens största godshamn och ett nav när det kommer till transportlogistik, sett ur ett miljöperspektiv krävs täta kontroller av fordon för att säkerställa att fordon uppfyller miljökrav som stämmer överens med regeringens miljömål.

Sett ur trafiksäkerhetsperspektiv krävs täta kontroller för att röja undan veritabla mordmaskiner från det allmänna vägnätet och för strävan mot 0-visionen som tyvärr fått stryka på foten under flera års negativ utveckling på vägarna.

Sist men inte minst, sett ur konkurrensperspektiv på den inre svenska transportmarknaden, så är polisen ett starkt verktyg för att sålla ut oseriösa aktörer som utnyttjar människor, kör med miljövidriga fordon, trafikfarliga fordon och som snedvrider konkurrensen.

Polisen är den enhet som först upptäcker exempelvis brott mot EU:s sociala lagstiftning inom vägtransportområdet (EG nr, 561:2006) vilket är en lag som vissa aktörer satt i system att undgå på olika sätt. När denna lag undgås har vi trötta chaufförer på väg långt hemifrån bakom ratten på 40-64-tons ekipage, konsekvenserna när medborgare utsätts för en mötesolycka med ett sådant ekipage är tveklöst med dödlig utgång.

Polisen får även bättre kontroll på brottsligheten med ett ordentligt antal trafik-kontroller utmed vägen. Vid de få tillfällen stora kontroller utförs hittas inte sällan vapen och stöldgods i bilar tillsammans med rattonykterhet, bara detta i sig är ett kraftigt incitament för upprätthållande av trafikpolisens verksamhet, deras arbete är preventivt för såväl miljön, trafiksäkerheten, marknadsstörningar, vardagsbrottslighet som den tunga brottsligheten.

Man skulle kunna likna trafikpolisen vid ett ‘yttre skalskydd’ när det kommer till tung brottslighet och vi undrar på vilket sätt inrikesministern tänker tillgodose behovet av ett fullgott skyddsnät när det kommer till medborgarnas säkerhet i samhället?

Vi är medvetna om att ministerstyre inte är aktuellt när det kommer till polisorganisationen men den omorganisation som nu sker är direkt samhällsfarlig när man negligerar trafikpolisens roll i det nationella säkerhetssystemet för medborgarna och vi undrar hur ministern tänker säkerställa och minska brottsligheten som försiggår på vårat vägnät?

Vi vet också att inrikesministern är väl insatt i problematiken inom Sveriges transportsektor och undrar hur ministern tänker tillgodose och säkerställa att EU:s lagstiftning inom området transport efterlevs på ett korrekt sätt?

Vi vill också påpeka att staten Sverige missar otroligt med skatteintäkter när man släpper oseriösa aktörer fritt på marknaden, en svensk lastbil som ersätts av en ickesvensk lastbil betyder missade intäkter på ca: 460 000 sek per fordon så det är ingen billig affär för staten att låta trafikpolisen gå i stöpet.

Svar emotses:
#Härstannarsverige

Om artikeln

Publicerad: 2015-09-26 10:11
Kategori: Nyheter
Taggar: Anders Ygeman Här stannar Sverige Öppet brev Trafikpolisen