Cabotagestudien Danmark:

Lastbilar arbetar med cabotage som affärsmodell

Cabotagestudien vid Lunds universitet, har precis presenterats. Den redogör för förhållandena på de danska vägarna för lastbilstrafiken. Branschorganisationen DTL, danska motsvarigheten till Sveriges Åkeriföretag, uppger att Cabotagestudien kommit med intressanta slutsatser.

Under den månad som data insamlades, noterades att mellan 150 och 200 utländska lastbilar arbetar med cabotage som affärsmodell. Det innebär att man är stationerad i Danmark, har kontinuerlig drift med 2-3 (inrikes) resor runt i om Danmark, följt av kortare internationella resor och sedan återvända för nya körningar i Danmark.

– I rapporten konstateras för det första att begreppet ”big cabotage” existerar som affärsmodell och att den utförs av vissa transportörer i Danmark. Rapporten påpekar också att det är tveksamt om cabotage som affärsmodell förbättrar kapacitetsutnyttjandet, som diskuterats i andra studier, säger Ulric Långberg, branschansvarig på Sveriges Åkeriföretag.

DTL säger vidare att de högre böter och striktare regler som införts i Danmark – tillsammans med fler och bättre kontroller – kraftigt minskat antalet överträdelser av cabotagereglerna. Enligt danska polisen ser man nu konsekvenserna av regeländringen och att polisens insatser har varit effektiva. Erfarenheterna i Danmark stödjer de förslag den svenska regeringen presenterat.

– Välutbildade och korrekt utbildade trafikpoliser kommer fortfarande vara en viktig nyckel i det framtida arbetet att hålla vägarna säkra och lagliga, det är vi övertygade om. Danmark särskiljer sig från Sverige och Norge när det gäller läge och yta, det visar även forskningsresultaten, säger Långberg.

– Vår förhoppning är att kommande lagförslag om klampning (fastlåsning) av fordon och skärpta krav på tillfälliga inrikestransporter som överskrider tillåten tidsgräns (illegal inrikestrafik/cabotage) antas av Riksdagen i höst. Vi inväntar resultaten för den svenska delen av studien för att kunna dra egna slutsatser, avslutar Ulric Långberg.

Om artikeln

Publicerad: 2014-06-26 11:18
Kategori: Nyheter
Taggar: Cabotagestudien Danmark Sveriges Åkeriföretag