Regeringen vill förhindra vårdslös användning av mobiltelefon under körning

Regeringen anser att medvetenheten om risker med ouppmärksamhet under körning bör höjas. Lagstiftningen bör också tydligare förhindra vårdslös användning av kommunikationsutrustning. Något uttryckligt förbud mot användning av viss teknik, såsom GPS eller mobiltelefon vill regeringen inte införa. Regeringen ska istället se över kraven i trafikförordningen om allmän omsorg och varsamhet.

– Att användningen av bland annat GPS-utrustning ökar, är i grunden en mycket spännande utveckling. Men i trafiken medför det risker som vi måste ta på allvar, säger infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd.

Regeringen kommer också att ge ett uppdrag till Transportstyrelsen att ta fram en plan för att genomföra lämpliga andra åtgärder, som långsiktigt kan öka förares medvetenhet om riskerna.
-Trafikfarliga beteenden handlar ofta om att föraren medvetet eller av obetänksamhet tar risker under körning. Det kan handla om allt från att äta, sminka sig eller skicka sms. En tydlig förordning kan tillsammans med bättre information minska olika typer av risktagande i trafiken.

Regeringen avser att återkomma i frågan under 2013.

Om artikeln

Publicerad: 2013-01-07 15:24
Kategori: Nyheter
Taggar: Mobiltelefonförbud Regeringen Transportstyrelsen