En lastbil kontrolleras hos Bilprovningen i Torsvik. Fordonet har inget med artikeln att göra utan är endast en illustration till artikeln.Fotograf: Bilprovningen

Bilprovningen:

Antalet underkända tunga fordon ökar

2011 års besiktningsstatistik visar att antalet fordon i Sverige har blivit fler. Tyvärr pekar siffrorna också på ett trendbrott. Resultat har försämrats för många av fordonsslagen.

Under 2011 kontrollbesiktade Bilprovningen sammanlagt 4,4 miljoner fordon. Det är 200 000 fler fordon än föregående år. Av dessa godkändes 53 procent vilket är en försämring med en (1) procentenhet jämfört med 2010.

Av de 3,5 miljoner personbilar som Bilprovningen kontrollbesiktade godkändes 52 procent utan anmärkning vilket är en försämring med två procentenheter jämfört med föregående år.
– Det är oroväckande att kvaliteten på fordonsparken och personbilarna har tagit ett kliv tillbaka, säger Bilprovningens verkställande direktör Magnus Ehrenstråhle. Siffrorna talar för att det finns stor potential till förbättring, särskilt vad gäller vissa fordonsslag.

De lätta bussarna är visserligen inte många till antalet (272), men de fyller en viktig funktion i samhället. Majoriteten (59 procent) är i yrkestrafik och används ofta för handikapptransporter och skolskjutsar. Endast 38 procent godkändes utan anmärkning. Andelen underkända med krav på efterkontroll var 51 procent, vilket är den högsta siffran bland samtliga fordonsslag! De vanligaste orsakerna för underkännande var brister i bromssystem och brandskyddskontroll.

Tillståndet på de tunga lastbilarna är tyvärr inte mycket bättre. Andelen underkända är högre än för något annat fordonsslag. Bara 34 procent godkändes utan anmärkning. Resultatet är en försämring med två procentenheter jämfört med föregående år. Lägsta andelen godkända hade Gävleborgs län med 31 procent.
Andelen underkända tunga lastbilar med krav på efterkontroll ökade med en (1) procentenhet till 44 procent. Av dessa underkändes 27 procent till följd av en eller flera brister i bromssystemet. 18 procent underkändes även vid efterkontrollen.  

Skicket på de tunga släpvagnarna är anmärkningsvärt. Endast 37 procent godkändes utan anmärkning. Det är en (1) procentenhet sämre än föregående år. Lägsta andelen godkända hade Gävleborgs län med 23 procent.
Så många som 50 procent av de tunga släpvagnarna underkändes med krav på efterkontroll. Även det är en försämring med tre procentenheter jämfört med förra året. Hälften (46 procent) av dessa hade brister i bromssystemet och var fjärde (25 procent) i hjulsystem. Antalet körförbud ökade från 4,8 till 5,2 procent, huvudsakligen (86 procent) till följd av otillräcklig bromskraft (retardation). I likhet med förra året blev 25 procent underkända även vid efterkontrollen.

Det enda tunga fordonsslaget som inte uppvisar en försämring är de tunga bussarna. I likhet med 2010 godkändes 56 procent utan anmärkning. Högsta andelen godkända tunga bussar hade Hallands och Dalarnas län med 68 procent. Lägsta andelen godkända hade Kronobergs län med 40 procent. 

Sammanlagt fick 0,3 procent av samtliga fordonsslag körförbud. Oroande är att antalet körförbud ökade med 14,8 procent (från 13 024 till 14 956). Körförbud innebär i de flesta fall att fordonet måste bärgas från bilprovningsstationen. I samtliga fall gäller att fordonet bedöms utgöra en omedelbar trafiksäkerhetsrisk.

Om artikeln

Publicerad: 2012-02-21 16:09
Kategori: Nyheter
Taggar: Besiktningsstatistik Bilprovningen Körförbud