Var femte är anställd i ett utlandsägt transportföretag

Ekonomin för transportnäringen visar på fortsatt bra resultat även för år 2007. De utlandsägda transportföretagen bidrog med en stor andel, 30...

Ekonomin för transportnäringen visar på fortsatt bra resultat även för år 2007. De utlandsägda transportföretagen bidrog med en stor andel, 30 procent, av nettoomsättningen under året. Även övriga företag inom transportnäringen gick bra och rörelseresultatet inom transportnäringen ökade med 12 procent.
Transportnäringen domineras av privatägda svenska företag: hela 98,2 procent eller 17 148 företag var privatägda. Cirka 270 företag inom transportnäringen var utlandsägda och de hade drygt 18 000 anställda. Det innebär att var femte anställd hade sin anställning i ett utlandsägt bolag. Nettoomsättningen per anställd var 3,6 miljoner kronor, att jämföra med 2,1 miljoner kronor för de privatägda företagen. Allt enligt statistik från SCB.

Om artikeln

Publicerad: 2009-06-18 00:00
Kategori: Nyheter
Taggar: