Scanias vd:

Regeringarna måste agera

De europeiska tillverkarna av yrkesfordon uppmanar EU och medlemsländerna att snabba på den ekonomiska återhämtningen genom att investera i framti...

De europeiska tillverkarna av yrkesfordon uppmanar EU och medlemsländerna att snabba på den ekonomiska återhämtningen genom att investera i framtidens infrastruktur, återställa god tillgång till finansiering, skapa stödjande regelverk samt stimulera förnyelsen av fordonsflottor.
– Det här är ingen normal cykel. Vi upplever den brantaste nedgången någonsin. Regeringarna måste agera för att förhindra att livskraftiga företag går under, och de måste agera koordinerat, sa Leif Östling, vd för Scania och ordförande för ACEA:s styrelse för yrkesfordonstillverkarna, vid International Transport Forum, en tredagars konferens som hölls i slutet av maj där bland annat EU:s transportministrar deltog.
Medlemmarna av ACEA:s yrkesfordonsgren är Daimler AG, DAF Trucks, Iveco SpA, MAN AG, Scania AB, Volkswagen AG och AB Volvo.
Östling varnade också för att recessionen leder till en åldrande fordonsflotta, vilket ger negativa följder för miljö och säkerhet.
– Detta ökar behovet av att göra hela transportsystemet mer effektivt genom att exempelvis höja transportkapaciteten med hjälp av längre fordonskombinationer på Europas vägar. Regeringarna bör också införa incitament för förnyelse av fordonsflottor inom EU för att öka miljöprestandan och säkerheten i trafiken.

Om artikeln

Publicerad: 2009-06-18 00:00
Kategori: Nyheter
Taggar: