Ny webbplats för yrkestrafiken

Yrkestrafiken.se, så heter den nya webbplatsen för yrkestrafiken i Sverige som lanseras av Transportstyrelsen. Rak och relevant information snabbt och enkelt utlovas.

Syftet med Yrkestrafiken.se är i första hand att ge alla aktörer inom yrkestrafiken en webbplats där all information inom området finns samlad.
– Yrkestrafiken utgör en stor del av den trafik som går på våra vägar. Det känns därför bra att kunna presentera en webbplats som underlättar för aktörer att hitta samlad information inom detta område, säger Staffan Widlert, generaldirektör på Transportstyrelsen.
Aktörer i transportnäringen idag regleras av förordningar från flera inblandade myndigheter, och branschen har en skyldighet att hålla sig ajour med dessa. Det krävs också att de vid behov ansöker om olika typer av tillstånd och dispenser. Volymen av information ökar ständigt och det blir allt svårare att hitta rätt information i rätt tid.
– Genom att samla all information inom området på en plats höjs kvalitén på informationen. Målgruppen kommer alltid att veta att den information som finns på webbplatsen är tillförlitlig och aktuell, säger Lena Erixon, ställföreträdande generaldirektör på Vägverket.
Webbplatsen gör det möjligt att enkelt finna den information och de tjänster myndigheterna tillhandahåller inom yrkestrafikområdet – oberoende av tid och plats. Yrkestrafiken.se ska vara en webbplats som täcker målgruppernas områden, oavsett hur ansvar och arbetsuppgifter är fördelade mellan de deltagande myndigheterna. På sikt kommer portalen även att inkludera information från fler myndigheter, till exempel Kemikalieinspektionen och Bilprovningen.

Om artikeln

Publicerad: 2009-06-18 00:00
Kategori: Nyheter
Taggar: