Skyltfonden stöttar trafiksäkerhetsidéer

Skyltfonden har beviljat bidrag till utveckling av trafiksäkerhetsförbättrande idéer. Denna gång får 20 st projekt dela på 4,1 miljoner kronor....

Skyltfonden har beviljat bidrag till utveckling av trafiksäkerhetsförbättrande idéer. Denna gång får 20 st projekt dela på 4,1 miljoner kronor. rn- Skyltfonden ger möjlighet att utveckla och demonstrera trafiksäkerhetsidéer som finns i samhället. Jag anser att Skyltfonden spelar en mycket stor roll för trafiksäkerheten. Det finns så många kreativa personer som på det här sättet kan ges en chans att bidra med lösningar på ett område där så mycket kan göras, säger Vägverkets generaldirektör Ingemar Skogö.rn rnFakta om SkyltfondenrnSyftet med Skyltfonden är att ge ekonomiskt stöd för utveckling av goda idéer inom trafiksäkerhetsområdet. Pengarna i Skyltfonden kommer från de avgifter som bilägare betalar för personliga registreringsskyltar. En sådan skylt kostar för närvarande 6 000 kronor varav 5 400 kronor avsätts till Skyltfonden. rn rnFonden delar ut medel till intressanta trafiksäkerhetsprojekt två gånger per år. Ansökningarna skall vara Vägverket tillhanda senast den 1 mars respektive den 1 oktober. Ett krav för att ett projekt skall få bidrag är att det relativt snabbt ger resultat och kommer trafikanterna till godo. Fonden kan även, med särskilt beslut, ge medel till särskilda initiativ från aktörer som är till nytta för trafiksäkerheten.rn

Om artikeln

Publicerad: 2007-06-14 00:00
Kategori: Nyheter
Taggar: